Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

U Klinici za psihijatriju Vrapče održan Tečaj profesionalnih vještina prof. Sartoriusa

Od 15. do 18.12.2018. u Klinici za psihijatriju Vrapče, održavao se Tečaj profesionalnih vještina (The Course on Leadership and Professional […]

Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: magistra socijalne pedagogije […]

Filmska tribina: “Moćni Mahowny”

Poštovani, Za kraj godine, u mjesecu borbe protiv ovisnosti,  u sklopu filmske tribine ”Psihijatrija i film” pripremili smo istinitu priču o uglađenom radoholičaru koji je zbog […]

Sjednica Fakultetskog vijeća u Vrapču

Sjednica Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta prvi je puta u povijesti održana u Klinici za psihijatriju Vrapče. Ravnatelj bolnice Vrapče, prof. […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Broj: 23-194/49-18 Zagreb, 27. studeni 2018. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću ODLUKU o izboru […]