Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

1. Lista rezultata pristupnika 2. Odluka o izboru 3. Dopuna odluke

Prava pacijenata tijekom liječenja u psihijatrijskim ustanovama

U sklopu projekta Svjetske zdravstvene organizacije  ʺQuality Rightsʺ  izrađeni su i tiskani leci  koji na primjeren način i jednostavnim jezikom  […]

Doc. dr. sc. Petrana Brečić, nova ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče na svojoj sjednici održanoj u utorak, 3. rujna 2019. godine jednoglasno je za novu […]

Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

PROČELNIK ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat pet […]

Bodovna lista pristupnika za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje […]