Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

Otvaranje Zavoda za forenzičku psihijatriju i 139. obljetnica bolnice Vrapče

Bolnica je na svečani način obilježila otvaranje novosagrađenog Zavoda za forenzičku psihijatriju bolnice Vrapče. Zavod je otvorila ministrica regionalnog razvoja […]

Bodovna lista pristupnika za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik        (1 izvršitelj) Uvjeti: – preddiplomski stručni studij sestrinstva Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik  […]

Filmska tribina: F20

Nastavljamo s filmskim tribinama u skladu s idejom o kojoj smo Vas informirali prilikom njezinog pokretanja. Na sljedećoj tribini bit […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik         (1 izvršitelj) Uvjeti:  preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike farmaceutski tehničar pripravnik  […]