Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i oglas za prijem u radni odnos

PREDSTOJNIK KLINIKE Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti znanstveno – nastavno zvanje znanstveni radovi […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju natječaja objavljenom u Narodnim novinama broj 61 i Novom listu od 11. srpnja 2018. godine i zaključen dana […]

Bodovna lista pristupnika za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje […]

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18

Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim […]

Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije

1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci. Opći uvjeti koje pristupnik […]