Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

Oglas za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme Stručna prvostupnica sestrinstva               (1 izvršitelj) Uvjeti: preddiplomski studij sestrinstva odobrenje za […]

Odluka o poništenju oglasa

U oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža objavljen u Narodnim novinama od 07. studenog […]

Otvaranje Zavoda za forenzičku psihijatriju i 139. obljetnica bolnice Vrapče

Bolnica je na svečani način obilježila otvaranje novosagrađenog Zavoda za forenzičku psihijatriju bolnice Vrapče. Zavod je otvorila ministrica regionalnog razvoja […]

Bodovna lista pristupnika za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik        (1 izvršitelj) Uvjeti: – preddiplomski stručni studij sestrinstva Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik  […]