Klinika za psihijatriju "Vrapče" |

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust i dugotrajno bolovanje)

1. Medicinska sestra-tehničar SSS (6 izvršitelja) Uvjeti: završena škola za medicinske sestre položen stručni ispit odobrenje za samostalni rad probni […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz neurologije

Broj: 23-120/3-13 Zagreb, 6. veljače 2013. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću   O D […]