Pregled Odluka Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju "Vrapče"

31.12.2018. 15. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 15. sjednice Upravnog vijeća

3.12.2018. 14. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća

30.11.2018. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

15.11.2018. 13. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 13. sjednice Upravnog vijeća

31.10.2018. 12. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 12. sjednice Upravnog vijeća

3.10.2018. 11. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 11. sjednice Upravnog vijeća

30.8.2018. 10. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 10. sjednice Upravnog vijeća

25.7.2018. 9. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 9. sjednice Upravnog vijeća

15.6.2018. 8. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 8. sjednice Upravnog vijeća

25.5.2018. 7. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 7. sjednice Upravnog vijeća

27.4.2018. 6. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 6. sjednice Upravnog vijeća

28.3.2018. 5. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 5. sjednice Upravnog vijeća

22.2.2018. 4. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 4. sjednice Upravnog vijeća

25.1.2018. 3. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 3. sjednice Upravnog vijeća

20.12.2017. 2. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 2. sjednice Upravnog vijeća

22.11.2017. 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

16.10.2017. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

26.9.2017. 11. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 11. sjednice Upravnog vijeća

6.9.2017. 10. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 10. sjednice Upravnog vijeća

26.7.2017. 9. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 9. sjednice Upravnog vijeća

28.6.2017. 8. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 8. sjednice Upravnog vijeća

30.5.2017. 7. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 7. sjednice Upravnog vijeća

27.4.2017. 6. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 6. sjednice Upravnog vijeća

30.3.2017. 5. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 5. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 5. sjednice Upravnog vijeća

28.2.2017. 4. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 4. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 4. sjednice Upravnog vijeća

24.1.2017. 3. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 3. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 3. sjednice Upravnog vijeća

21.12.2016. 2. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 2. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 2. sjednice Upravnog vijeća

22.11.2016. 1. konstituirajuća sjednica
Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 1. konstituirajuće sjednice

28.10.2016. 38. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 38. sjednice Upravnog vijeća

3.10.2016. 37. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 37. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 37. sjednice Upravnog vijeća

25.08.2016. 36. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 36. sjednice Upravnog vijeća

19.07.2016. 35. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 35. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 35. sjednice Upravnog vijeća

20.06.2016. 34. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 34. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 34. sjednice Upravnog vijeća

2.06.2016. 33. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 33. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 33. sjednice Upravnog vijeća

2.05.2016. 32. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 32. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 32. sjednice Upravnog vijeća

12.04.2016. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

29.03.2016. 31. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 31. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 31. sjednice Upravnog vijeća

1.03.2016. 30. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 30. sjednice Upravnog vijeća

27.01.2016. 29. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 29. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 29. sjednice Upravnog vijeća

28.12.2015. 28. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 28. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 28. sjednice Upravnog vijeća

02.12.2015. 27. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 7. sjednice Upravnog vijeća

24.11.2015. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

20.10.2015. 26. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 26. sjednice Upravnog vijeća

29.09.2015. 25. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 25. sjednice Upravnog vijeća

10.09.2015. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

25.08.2015. 24. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 24. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 24. sjednice Upravnog vijeća

14.07.2015. 23. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 23. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 23. sjednice Upravnog vijeća

30.06.2015. 22. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 22. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 22. sjednice Upravnog vijeća

26.05.2015. 21. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 21. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 21. sjednice Upravnog vijeća

28.04.2015. 20. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 20. sjednice Upravnog vijeća

24.03.2015. 19. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 19. sjednice Upravnog vijeća

12.03.2015. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

17.02.2015. 18. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 18. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 18. sjednice Upravnog vijeća

28.01.2015. 17. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 17. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 17. sjednice Upravnog vijeća

30.12.2014. 16. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 16. sjednicu Upravnog vijeća
Odluke i zaključci 16. sjednice Upravnog vijeća

09.12.2014. Izvanredna sjednica
Odluke izvanredne sjednice Upravnog vijeća

19.11.2014. 15. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 15. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 15. sjednice Upravnog vijeća

16.10.2014. 14. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 14. sjednice Upravnog vijeća

03.10.2014. Izvanredna sjednica
Odluke i zaključci izvanredne sjednice Upravnog vijeća

10.09.2014. 13. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 13. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 13. sjednice Upravnog vijeća

17.07.2014. 12. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 12. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 12. sjednice Upravnog vijeća

24.06.2014. 11. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 11. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 11. sjednice Upravnog vijeća

29.05.2014. 10. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 10. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 10. sjednice Upravnog vijeća

29.04.2014. 9. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 9. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 9. sjednice Upravnog vijeća

26.03.2014. 8. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 8. sjednice Upravnog vijeća

26.02.2014. 7. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 7. sjednice Upravnog vijeća

28.01.2014. 6. sjednica Upravnog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Upravnog vijeće
Odluke i zaključci 6. sjednice Upravnog vijeća