Archive | Aktualnosti RSS feed for this section

Jedinica za izvanbolničku telepsihijatrijsku skrb

U Klinici za psihijatriju Vrapče od 26. ožujka 2020. godine uspostavljena je Jedinica za izvanbolničku telepsihijatrijsku skrb u okvirima Centra za […]

EMCDDA: COVID-19 i konzumenti droga

Kontekst – epidemija COVID-19 u Europskoj uniji Konzumenti droga suočavaju se s istim rizicima kao i oni u općoj populaciji […]

Opijatska supstitucijska terapija u vremenu COVID-19

Preporuke Britanskog kraljevskog psihijatrijskog društva (RCPscyh) Sljedeće se informacije mogu mijenjati u skladu s nacionalnim smjernicama. Konzumenti droga mogu biti […]

Moguće posljedice koronavirusa na ovisnike o drogama

Kako se ljudi širom svijeta suočavaju s koronavirusnom bolešću 2019 (COVID-19), istraživačka zajednica trebala bi pratiti utjecaj COVID-19 na ovisnike […]

Koronavirus na bolničkom odjelu: novi izazov za psihijatriju

Već nekoliko tjedana epidemija koronavirusa monopolizira medije. Kako su slučajevi COVID-19 prešli granice, a zatim i oceane, pandemija je izazvala […]