Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij
  • pet godina radnog iskustva u struci

Prijavi treba priložiti:

  • presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • životopis i program rada

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Bolnice na mandat od četiri godine.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se Upravnom vijeću Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, s naznakom «natječaj za ravnatelja».

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru i imenovanju u roku od 45 dana od zaključenja natječaja.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od petka 02. kolovoza 2019. do ponedjeljka 19. kolovoza 2019. godine.