Donacije

Donacije

2019. godina


Donacija lijekova

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 3. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 4. Phoenix Farmacija d.d.
 5. Belupo d.d.
 6. Medical Intertrade d.o.o.

2018. godina


Donacija lijekova

 1. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 2. Eli Lilly Export S.A.
 3. Alkaloid d.o.o.
 4. Belupo d.d.
 5. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 6. Lundbeck
 7. Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 8. Belupo d.d.

2017. godina

Donacija lijekova

 • Eli Lilly Export S.A.
 • Krka-farma d.o.o.
 • Pliva
 • Phoenix Farmacija d.d.
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Belupo d.d.

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • OPG Marko Milas

2016. godina


Donacija lijekova

 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 • Lundbeck
 • Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
 • Krka-farma d.o.o. Zagreb
 • Pliva Zagreb
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Belupo Koprivnica
 • Alkaloid d.o.o.
 • Stoma Medical d.o.o.
 • Opća bolnica Varaždin

Donacija sitnog inventara

 • Lundbeck Croatia, Valerija Bali Babli
 • Udruga rodbine i prijatelja osoba s teškim duševnim smetnjama “Duga”, Zora Gazi Gotovac
 • Udruga za psihosocijalnu pomoć u rehabilitaciju – Zagreb

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke)

 • RABO d.o.o. – Miro Erkapić

2015. godina


Primljene donacije lijekova u 2015. godini

 • Pliva
 • Belupo
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Astra Zeneca
 • Johnson&Johnson
 • Oktal pharma
 • Phoenix Farmacija
 • Medika
 • Lundbeck
 • Alkaloid

Donacije prehrambenih proizvoda (jabuke i mandarine)

 • OPG HRVOJE BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OBRT BUNJEVAC – Kloštar Ivanić
 • OSATINA GRUPA d.o.o. – Semeljci
 • IVAN JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN SRŠEN – Opuzen
 • ZVJEZDANA FILIPOVIĆ – Opuzen
 • ŽELJKO VUČKOVIĆ – Kula Norinska
 • IGOR JURAČIĆ – Opuzen
 • IVAN JELČIĆ – Krvavac
 • JOZO VIDOVIĆ – Metković
 • MILENKO KNEŽIĆ – Blace
 • ANTE JURINOVIĆ – Opuzen
 • NIKICA GLAVOR – Opuzen
 • AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec

2014. godina


Primljene donacije lijekova u razdoblju I-VIII 2014. godine

 • Johnson & Johnson
 • Belupo
 • Pharmas
 • Pliva
 • Eli Lilly Export S.A.
 • Lundbeck
 • Medika
 • Opća bolnica Karlovac
 • Oktal pharma


Donacije novčanih sredstava za uređenje i održavanje parkovnih površina

 • Phoenix farmacija


Donacija digitalnog EP/EMG aparata za ispitivanje evociranih potencijala

 • Privredna banka Zagreb


Donacija sredstava za saniranje stepenica u krugu Bolnice

 • Medika


Donacija novčanih sredstava za edukaciju

 • KRKA – FARMA d.o.o.

2013. godina


Primljene donacije lijekova:

 • Pliva
 • PharmaS
 • Alkaloid
 • Oktal pharma
 • Medika
 • Phoenix farmacija
 • Belupo
 • Johnson & Johnson
 • Pfizer H.C.P. Corporation

Sponzorstvo
Johnson & Johnson – kotizacija za medicinsko usavršavanje

Dane donacije i sponzorstva
Bolnica nije dala nikakve donacije ni sponzorstva u 2013. godini.