Biokemijsko hematološki laboratorij

Biokemijsko hematološki laboratorij


Biokemijsko hematološki laboratorijKlinički laboratorij je biokemijsko-hematološki laboratorij za potrebe hospitaliziranih i ambulantnih pacijenata Psihijatrijske bolnice.

Osnovan je kao priručni laboratorij 30.-tih godina prošlog stoljeća, u sklopu odjela za somatske bolesti. Dr. B. Niketić je zapisao 1933. godine u knjizi – Stenjevec 1879.-1933. – prigodom 50. obljetnice osnivanja bolnice: “Imamo vlastiti laboratorij sa najskromnijim uređajem za pretragu mokraće, želučanog soka, krvi i moždane tečnosti.”

Značajno razdoblje u razvoju laboratorija je od 1960. do 1980. godine, kada je i opremljen novim aparatima (plameni fotometar, Centrifichem-400) i uvedene su nove metode (određivanje koncentracije litija i antiepileptika u serumu). 1981. godine laboratorij postaje samostalna radna jedinica u sklopu bolnice.

Prostor laboratorija se sastoji od:
– 7 radnih prostorija
– 1 prostorija sa hladnjacima za reagense
– 1 prostorija sa garderobnim ormarima
– 1 prostorija za odmor osoblja
– 2 odvojene sanitarne prostorije za osoblje i pacijente
– 1 sobe za pranje laboratorijskog suđa
Ukupna radna površina je oko 340 m2.

PODRUČJE DJELATNOSTI

– Biokemija, hematologija koagulacija i toksikologija.

Biokemijsko hematološki laboratorij 2

Laboratorijski program osigurava oko 100 raznovrsnih pretraga krvi, mokraće, likvora ili drugog biološkog materijala. Pretrage se izrađuju suvremenim metodama na modernim kompjuteriziranim aparatima, prema zahtjevu dobre laboratorijske prakse.

Uz standardne biokemijske i hematološke pretrage određuje se koncentracija alkohola, litija, antiepileptika i hormona štitnjače u serumu prisutnost droga (morfij, THC, kokain, metadon, amfetamini-metanfetamini, barbiturati i benzodiazepini).

Laboratorij sudjeluje u stručnoj izobrazbi laboratorijskih djelatnika (stručna praksa i pripravnički staž za laboratorijske tehničare i diplomirane biokemičare).

Laboratorij sudjeluje također projektima kliničkog ispitivanja lijekova.