Ljekarna

Ljekarna


LjekarnaBolnička ljekarna koja djeluje od samog osnutka Bolnice, primarno je zatvorenog tipa i prvenstveno namijenjena udovoljavanju farmakoterapijskih potreba bolničkih pacijenata u trinaest bolničkih odjela.

Osoblje ljekarne, sastavljeno od jednog magistra farmacije i dva farmaceutska tehničara, osigurava kvalitetnu, sigurnu, stručnu i urednu opskrbu Bolnice lijekovima, većinom psihofarmacima i medicinskim proizvodima.

Osim toga, izrađuje magistralne i galenske pripravke prema potrebama pojedinih pacijenata ili čitavih odjela pa i Bolnice.

U suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima utječe na poboljšanje farmakoterapije s ciljem postizanja što boljeg terapijskog ishoda.

Također, u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima i upravom Bolnice nadzire troškove liječenja i utječe na racionalizaciju farmakoterapije.