Povjerenstva

Povjerenstva

Etičko povjerenstvo

1. dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr. med., predsjednica
2. dr. sc. Darko Perušić, dr. med.
3. doc. dr. sc. Ante Silić, dr. med.
4. Sanja Maroević, prof. psih.
5. dr. sc. Ana Begić, teologinja

Zamjenici članova:

1. Vesna Barić, dr. med.
2. prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med.
3. Dušan Borić, dipl. soc. rad.
4. Marko Ćurković, dr. med.
5. Marijana Mihaljević, dipl. iur.

 

Povjerenstvo za lijekove

1. prim. Gordan Makarić, dr. med., psihijatar, predsjednik
2. prim.dr.sc. Pavao Krmpotić, dr. med., neurolog
3. Zrinka Petrović, dr. med., internist
4. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med., psihijatar
5. Ana Crnković, univ. mag. pharm.

 

Povjerenstvo za kvalitetu

1. dr. sc. Domagoj Vidović, dr.med., predsjednik
2. mr. spec. Iva Žegura, prof.psihologije
3. dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr. med.
4. Marko Ćurković, dr. med.
5. Senka Repovečki, dipl. med. techn.

 

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

1. dr. sc. Domagoj Vidović, dr.med., predsjednik
2. doc.dr.sc. Miroslav Herceg, dr.med., član
3. Štefica Bagarić, dipl.med.techn., član
4. Goran Horina, bacc.med.techn, član
5. Senka Repovečki, mag.med.techn., član
6. Goran Altarac, predstavnik pacijenata, član

 

Povjerenstvo za bolničke infekcije

1. prof.dr.sc. Ilija Kuzman, dr.med., infektolog, predsjednik
2. prim.dr.sc. Nastja Kučišec Tepeš, dr. med.,  mikrobiolog
3. Ljiljana Bačun Ivček, dr.med., epidemiolog
4. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med., psihijatar
5. Štefica Bagarić, dipl. med. techn.
6. Zrinka Petrović, dr.med., internist
7. Kornelija Petir Bratuša, mag. med. techn. sestra za bolničke infekcije

 

Odbor zaštite na radu

1. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med., ovlašeni predstavnik ravnatelja
2. Maja Werft Čop, dr. med., specijalist psihijatrar, predstavnik Radničkog vijeća
3. Željko Benković, dipl. ing., voditelj Odsjeka zaštite na radu
4. Ruža Dragičević, dr. med., specijalist medicine rada