Pristup informacijama

Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Odluka o imenovanju

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb ili putem elektronske pošte  ili putem telefaxa 01 3483 660.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti pristojbu.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Klinika za psihijatriju Vrapče, u cilju usklađivanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te s ostalim pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, donijela je sljedeće pravne akte:

Ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka, ispitanici ostvaruju podnošenjem ispunjenih propisanih obrazaca:

Sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Klinika za psihijatriju Vrapče imenovala je službenika za zaštitu podataka.