Natječaj za izbor radnika

s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima: PROČELNIK ZAVODA ZA DIJAGNOSTIKU I INTENZIVNO LIJEČENJE PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOTIČNE POREMEĆAJE MUŠKI PROČELNIK ZAVODA […]

Odluka o poništenju oglasa

Poništava se oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme objavljen u Narodnim novinama broj 9 od 22. siječnja 2020. […]

Oglas za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme Odjelni liječnik            1 izvršitelj Uvjeti: sveučilišni diplomski studij:medicine odobrenje za samostalan rad […]

Oglas za prijem u radni odnos

na neodređeno vrijeme Socijalni pedagog                     1 izvršitelj Uvjeti: sveučilišni diplomski studij: defektolog-socijalni pedagog probni rad je utvrđen u trajanju […]

Oglas za prijem u radni odnos

na neodređeno vrijeme Medicinska sestra/tehničar                     2 izvršitelja Uvjeti: završena četverogodišnja ili petogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare odobrenje za samostalan […]

Oglas o zapošljavanju za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

za: Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik     (1 izvršitelj) Uvjeti: završen preddiplomski studij sestrinstva Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik     (1 […]

Oglas za prijem u radni odnos

na neodređeno vrijeme Šef računovodstva            (1 izvršitelj) Uvjeti: sveučilišni diplomski studij ekonomije poznavanje rada na […]

Stručno predavanje: „Djelokrug rada medicinske sestre (case manager) u mobilnom psihijatrijskom timu“

Stručno predavanje za medicinske sestre „Djelokrug rada medicinske sestre (case manager) u mobilnom psihijatrijskom timu“ održat će se u četvrtak, […]

Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

PROČELNIK ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat pet […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pet godina radnog iskustva u struci Prijavi treba priložiti: presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom […]