Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: magistra socijalne pedagogije […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Broj: 23-194/49-18 Zagreb, 27. studeni 2018. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću ODLUKU o izboru […]

Oglas za prijem u radni odnos

na određeno vrijeme Stručna prvostupnica sestrinstva               (1 izvršitelj) Uvjeti: preddiplomski studij sestrinstva odobrenje za […]

Odluka o poništenju oglasa

U oglasu za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža objavljen u Narodnim novinama od 07. studenog […]

Bodovna lista pristupnika za specijalizaciju iz psihijatrije

Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

Stručni prvostupnik sestrinstva pripravnik        (1 izvršitelj) Uvjeti: – preddiplomski stručni studij sestrinstva Stručni prvostupnik radne terapije pripravnik  […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža

prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike pripravnik         (1 izvršitelj) Uvjeti:  preddiplomski stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike farmaceutski tehničar pripravnik  […]

Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije

Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije – 2 izvršitelja Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad […]

Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i oglas za prijem u radni odnos

PREDSTOJNIK KLINIKE Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti znanstveno – nastavno zvanje znanstveni radovi […]

Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije

1 izvršitelj Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci. Opći uvjeti koje pristupnik […]