Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 18. prosinca 2015. godine za izbor kandidata za specijalizaciju […]

Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: magistra prava   […]

Oglas za prijem u radni odnos

I. na neodređeno vrijeme 1. Stručna prvostupnica sestrinstva   (1 izvršitelj) Uvjeti: preddiplomski studij sestrinstva, odobrenje za samostalan rad probni […]

Natječaj za prijam specijalizanata

– iz psihijatrije    (2 izvršitelja) I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. II. Opći uvjeti koje pristupnik mora […]

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje)

1. Medicinska sestra/tehničar (6 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar odobrenje za samostalni rad probni rad u trajanju od dva mjeseca […]

Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: farmaceutskog tehničara pripravnika […]

Oglas za prijem u radni odnos

I. na neodređeno vrijeme 1. Medicinska sestra/tehničar (8 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar, odobrenje za samostalan rad probni rad u […]

Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: stručnog prvostupnika sestrinstva […]

Odluka o poništenju oglasa i neizboru kandidata/tkinje

Poništava se Oglas za radno mjesto Voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama […]

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Voditelj Odsjeka za kadrovske i pravne poslove   (1 izvršitelj) Uvjeti: sveučilišni diplomski studij prava dvije godine radnog iskustva […]