Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za magistra socijalnog rada […]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij pet godina radnog iskustva u struci Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Bolnice na mandat od četiri […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Broj: 23-92/2-14 Zagreb, 14. siječnja 2014. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću   O D […]

Natječaj za izbor pristupnika za odobravanje specijalizacije iz psihijatrije

I  (2 izvršitelja) 1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 2. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su […]

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene za bolovanje, porodni dopust

1. Medicinska sestra/tehničar (4 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar položen stručni ispit odobrenje za samostalan rad probni rad u trajanju […]

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, porodni dopust)

Radni odnos se zasniva s polovicom punog radnog vremena. I. LIJEČNIK SPECIJALIST PSIHIJATAR (1 izvršitelj) Uvjeti: – završen sveučilišni diplomski […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust i dugotrajno bolovanje)

1. Medicinska sestra-tehničar SSS (6 izvršitelja) Uvjeti: završena škola za medicinske sestre položen stručni ispit odobrenje za samostalni rad probni […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz neurologije

Broj: 23-120/3-13 Zagreb, 6. veljače 2013. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću   O D […]