Zavod za integralnu psihijatriju I.

Zavod je smješten u zapadnom krilu glavne zgrade bolnice, u prizemlju i na prvom katu, a sastoji se od dva odjela:

  • Odjel I
    (integralna psihijatrija muška – muškarci iz pripadajućih gradskih četvrti – prizemlje; i integralna psihijatrija ženska – prvi kat)
  • Odjel II
    • muški odjel integralne psihijatrije
    • jedinica dnevne bolnice

Zavod za integralnu psihijatriju I

U Zavodu za integralnu psihijatriju I. provodi se liječenje bolesnika iz gradskih četvrti sa zapada grada Zagreba koji se po ustaljenom rasporedu hitnog zbrinjavanja bolesnika godinama liječe u bolnici „Vrapče“. To su gradske četvrti (bivše općine) Medveščak, Trnje, Centar i Susedgrad te gradovi Zagrebačke županije Zaprešić i Jastrebarsko (ukupno oko 225.000 stanovnika). U ovom Zavodu liječe se i muški pacijenti iz Krapinsko-zagorske županije.

Iako nozološko načelo nije vodeće, u Zavodu se uglavnom liječe bolesnici oboljeli od raznih psihoza.

Odjel I (miješani odjel integralne psihijatrije) ima 40 kreveta smještenih u zapadnom dijelu prizemlja (20 kreveta) i zapadnom dijelu prvog kata (20 kreveta). U prizemlju se nalazi (tamo gdje su zadnjih dvadesetak godina bili intenzivni i akutni odsjeci Službe integralne psihijatrije – muške; Ia i Ii) odsjek za muškarce u kojeg su uključena i dva intenzivna kreveta. Odjel je, u pravilu, zatvoren, a bolesnike koji imaju slobodan izlaz u krug bolnice pušta se u šetnju ili na terapijske aktivnosti. Na identičnom prostoru I. kata nalazi se otvoreni odsjek za žene iz pripadajućih gradskih četvrti.

Odjel II (odjel integralne psihijatrije muški – 48 kreveta) nalazi se na prvom katu zapadnog dijela glavne zgrade bolnice (bolesničke sobe gledaju prema jugu i sjeveru!), tamo gdje se zadnjih dvadesetak godina nalazio Ic odsjek Službe za integralnu mušku psihijatriju.

Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike (u sklopu ambulantno-polikliničke službe) koje su liječili tijekom njihove hospitalizacije, a svi su, uz sve druge visokostručne kadrove i jednu sestru, angažirani i u jedinici dnevne bolnice Zavoda (deset stolica) koja je organizirana tako da su u nju uključeni bolesnici vezani uz pojedinog psihijatra, a koji u dnevnu bolnicu dolaze prvo jedanput do dva puta tjedno, zatim jedanput u dva tjedna, zatim jedanput u tri tjedna i onda, do godinu dana po otpustu, jedanput mjesečno.