Prava pacijenata

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama