Vrijeme posjeta

ZAVODI VRIJEME POSJETA
Zavod za dijagnostiku i intezivno liječenje Svakim danom
Intezivna: 16.00 – 17.00
I. kat: 15.00 – 17.00
II. kat: 14.00 – 17.00
Zavod za integralnu psihijatriju I. Prizemlje: 14.30 – 17.00
I. kat: 14.00 – 17.00
Zavod za integralnu psihijatriju II. Svakim danom: 14.00 – 17.00
Zavod za dualne poremećaje Posjete bolesnicima samo za članove uže obitelji ili uz dogovor s odijelnim liječnikom
Svakim danom: 15.00 – 17.00
Zavod za socijalnu psihijatriju
Zavod za liječenje i rehabilitaciju Svakim danom: 14.00 – 17.00
Zavod za produženo liječenje Radnim danom: 15.00 – 18.00
Vikendom i blagdanima: 11.00 – 18.00
Zavod za liječenje ovisnosti Svakim danom: 16.00 -17.00
Zavod za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Odjel Biologijske psihijatrije
Svaki danom: 15.00 – 18.00
Odjel Psihogerijatrije
Svakim danom: 15.30 – 17.00
Zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaje Svakim danom:
14.00 – 17.00 (Odjel II. E)
Zavod za forenzičku psihijatriju Radnim danom: 15.30 – 17.00
Vikendom i blagdanima: 15.00 – 17.00
(u za to određenim prostorijama)