Zavod za dualne poremećaje

Zavod za dualne poremećajeZavod je smješten u prizemlju „jedanaestice“. Ima 32 kreveta. U Zavodu se liječe bolesnici koji prvenstveno boluju od raznih psihoza kod kojih je došlo do ovisnosti (ili zlouporabe) o drogama i alkoholu. S obzirom da je to jedini takav odjel u Hrvatskoj, na Zavodu se liječe bolesnici oboljeli od psihoza s komorbiditetom ovisnosti o drogama i/ili alkoholu iz cijele Hrvatske. Osnovna načela rada na odjelu su psihofamakoterapija te znatno intenzivnija psiho i socioterapija te radno-okupaciona terapija. Jedinica dnevne bolnice Zavoda (pet stolica) okuplja pacijente iz Zagreba i njemu bližih gradova (iz kojih je moguće dnevno dolaziti na liječenje).