Zavod za liječenje i rehabilitaciju

Zavod je smješten u zgradi „petice“ i sastoji se od tri odjela:

  • Odjel za liječenje i rehabilitaciju oboljelih od sch. i sličnih bolesti
  • Odjel za liječenje i rehabilitaciju oboljelih od depresije
  • Odjel za psihosocijalne metode liječenja i radnu terapiju

Zavod za liječenje i rehabilitaciju

U ovom Zavodu liječe se i rehabilitiraju oboljeli od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz područja koja gravitiraju „Vrapču“, ali i iz drugih dijelova grada Zagreba kao i cijele Hrvatske. Bolesnici koji se primaju u Zavod trebaju biti kadri prihvatiti odgovornost za vlastito ponašanje. Strukturiranim pristupom, a ne zaključanim vratima, bolesnici se zadržavaju na odjelu te participiraju u svim aktivnostima. U liječenju i rehabilitaciji bolesnika koriste se sve raspoložive psihijatrijske metode liječenja – psihofarmakoterapija, socioterapija, psihoterapija. Bolnički odjeli u velikoj mjeri koriste usluge radno-okupacione terapije. Jedna od zadaća tima koji radi u Zavodu je i procjena bolesnikovih mogućnosti preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća.

Odjel za liječenje i rehabilitaciju oboljelih od shizofrenije i sličnih bolesti se nalazi na I. katu zgrade Zavoda i ima 40 kreveta. Na odjelu se liječe oboljeli od shizofrenije i sličnih poremećaja koji su kadri boraviti na otvorenom odjelu, a cilj liječenja je njihova socijalna i radna rehabilitacija. Radi se naime o bolesnicima koji su još u procesu liječenja, a potrebna im je dodatna potpora i terapija da bi se obiteljski, radno i socijalno rehabilitirali. Metode psihijatrijskog rada su psihofarmakoterapija, socioterapija, radno-okupaciona terapija i psihoterapija.

Odjel za liječenje i rehabilitaciju oboljelih od depresije nalazi se u prizemlju zgrade Zavoda i ima 40 kreveta. Na odjelu se liječe oboljeli od depresije različitog intenziteta i etiologije, ali i oboljeli od raznih anksioznih (neurotskih) poremećaja koji su kadri boraviti na otvorenom odjelu, a cilj liječenja je njihova socijalna i radna rehabilitacija. Radi se naime o bolesnicima koji su još u procesu liječenja, a potrebna im je dodatna potpora i terapija da bi se obiteljski, radno i socijalno rehabilitirali. Metode psihijatrijskog rada su psihofarmakoterapija, socioterapija, radno-okupaciona terapija i psihoterapija.

Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike (u sklopu ambulantno-polikliničke službe) koje su liječili tijekom njihove hospitalizacije, a svi su, uz sve druge visokostručne kadrove i jednu sestru, angažirani i u jedinici dnevne bolnice Zavoda (deset stolica) koja je organizirana tako da su u nju uključeni bolesnici vezani uz pojedinog psihijatra, a koji u dnevnu bolnicu dolaze, prvo jedanput do dva puta tjedno, zatim jedanput u dva tjedna, zatim jedanput u tri tjedna i onda, do godinu dana po otpustu, jedanput mjesečno.

Odjel za psihosocijalne metode liječenja i radnu terapiju je funkcionalna jedinica koja provodi i u kojoj se provodi radno-okupaciona terapija svih bolesnika hospitaliziranih u cijeloj Bolnici. Administrativno je povezana sa ZLR i na njega se najviše oslanja.