Predavanje akademkinje Vide Demarin “Mozak i kreativnost”

Pred prepunom dvoranom Edukacijskog centra Klinike za psihijatriju Vrapče akademkinja Vida Demarin dana 24. ožujka 2015. održala je predavanje pod […]

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene za bolovanje odnosno porodni dopust

1. Medicinska sestra/tehničar   (2 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit odobrenje za samostalan rad probni rad u […]

Predavanje: “Bolesnikova sigurnost – rano prepoznavanje nuspojava antipsihotika”

Stručno predavanje za medicinske sestre „Bolesnikova sigurnost – rano prepoznavanje nuspojava antipsihotika“ održat će se u četvrtak, 19. ožujka 2015. […]

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Broj: 23-58/4-15 Zagreb, 20. veljače 2015. Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću   O D […]

Poziv na XIX stručni sastanak Instituta za grupnu analizu

Institut za grupnu analizu u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 12, organiziraju: XIX stručni sastanak Instituta za grupnu analizu 13.-14.03.2015. […]