U časopisu Socijalna psihijatrija 43 (2015) 3:156-163 objavljen je članak prof. dr. sc. Vlade Jukića članak , „Bolnica Vrapče kao nakladnik – stručnjaci Bolnice kao autori knjiga (povodom 136. obljetnice Bolnice Vrapče)“. S obzirom na značenje informacija sadržanih u navedenom članku objavljujemo ga ovdje.

Izdanja u nakladi Bolnice poredana su kronološki.

Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1907. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1908.

Ivo Žirovčić: Zdravstveno izvješće Kraljevskog  zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu za godinu 1908. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1909.

Ivo Žirovčić: Bolnica Stenjevec 1879 – 1910. Osvrt na trideset godina obstanka Kraljevskog zemaljskog Zavoda za umobolne u Stenjevcu. Tisak Kraljevske zemaljske tiskare. Zagreb, 1910.

Boško Niketić, Stanislav Župić: Stenjevec 1879. – 1933. Spomenica povodom pet decenija rada. Izdalo Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Stenjevcu. Zagreb, 1933

Zvonimir Sušić, Stanislav Župić: Vraćanje u život / dramska igra u dva čina s predigrom i epilogom. Društvo za socijalnu pomoć duševnim bolesnicima u Bolnici Vrapče. Zagreb, 1938.

Zvonimir Sušić: Odabrana poglavlja iz neurologije, psihijatrije, fizikalne terapije. Skripta: namijenjeno Školi za sestre pomoćnice, Zagreb, 1941.

Stanislav Župić, Milan Medur (ur):Psihopatske ličnosti i postupak s njima - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1956.

Ivan Rohaček, Ivo Žirovčić, Aleksej Kuljženko, Stanislav Župić: Izvješća bolnice Stenjevec od 1881.-1933./Godišnji medicinski izvještaji o radu bolnice „Vrapče“ od 1933.-1961. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1962.

Rudolf Turčin, Karla Pospišil-Završki, Ksenija Korbar, Dušan Bedenko (ur.): Prvo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji - Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1964.

Ksenija Korbar, Karla Pospišil-Završki, Siniša Triva, Rudolf Turčin (ur):Drugo savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji: Civilno pravni status i problemi zaštite psihijatrijskih bolesnika – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1966.

Mira Dojčinović, Mira Dupelj, Stanislav Feldman, Branko Gostl, Ksenija Korbar, Fedor Stanetti (ur): Rehabilitacija i terapija radom u psihijatriji. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1966.

Ksenija Korbar, Maja Lipovac, Karla Pospišil-Završki, Vlado Rogina, Rudolf Turčin, B. Zlatarić (ur): Treće savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji s internacionalim učešćem: Mentalna bolest i socijalna patologija – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1970.

Vlado Rogina, Maja Lipovac: Bibliografija radova suradnika Bolnice Vrapče 1965.-1970. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb,1971.

Petar Kobe, Ksenija Korbar, Karla Pospišil-Završki, Vlado Rogina, Ante Sila, Zvonimir Šeparovič, Rudolf Turčin (ur): Psihopatske ličnosti. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1971.

L. Henig, M. Jakšić, K. Korbar, D. Paunić, Z. Sabljak (ur.): Fizička rekreacija u Psihijatriji – Zbornik radova sa savjetovanja i kongresa 1967-1970. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1971.

Vladimir Palmović, Rudolf Turčin, Željko Vimpulšek.: Medicinska vještačenja u sudskoj praksi. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1976.

Rudolf Turčin, Maja Lipovac, Bartul Matijaca, Vlado Rogina, Ante Sila, Fedor Stanetti, Branimir Šubić (ur): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879-1979. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1979.

Vlado Rogina, Maja Lipovac, Bartul Matijaca, Ante Sila, Fedor Stanetti, Branimir Šubić, Rudolf Turčin (ur): 100 godišnjica Psihijatrijske bolnice Vrapče – Zbornik radova. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1979.

Maja Lipovac: Bibliografija publiciranih radova suradnika Psihijatrijske bolnice Vrapče 1885 – 1979. Psihijatrijska bolnica Vrapče (100. obljetnica postojanja). Zagreb, 1979.

Ante Sila, Rudlof Turčin, Karla Pospišil-Završki, Maja Lipovac, Ranka Puškarić (ur): III tečaj za usavršavanje iz forenzičke psihijatrije – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1980.

Rudolf Turčin, Ante Sila, Karla Pospišil-Završki, Miroslav Goreta (ur): Forenzičko psihijatrijske aktualnosti – Zbornik članaka. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1984.

Zlatko Sabljak: Fizioterapija u psihijatriji. Jugoslavenski koordinacioni odbor psihijatrijskih ustanova i Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1985.

Zlatko Sabljak: Muzikoterapija u psihijatriji. Jugoslavenski koordinacioni odbor psihijatrijskih ustanova i Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1985.

Branka Mrkoci, Ante Sila, Velimir Domac, Maja Lipovac, Zoltan Gabor: Sveobuhvatna zaštita starijih osoba – Zbornik radova. Simpozij Odjela za gerontopsihijatriju (16.XI 1984.). Psihijatrijska bolnica Vrapče, 1986.

Vera Dϋrrigl, Vera Folnegović-Šmalc, Danilo Hodoba, Marijan Korbar, Vanja Loos-Vranić, Ante Sila (ur): Psihofarmakoterapija: odabrana područja. Klinika za psihijatriju Vrapče. Zagreb, 1987.

Ante Sila, Zoltan Gabor, Dragica Kozarić-Kovačić, Bartul Matijaca (ur).:Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče 1879.-1979.-1989. Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1989.

Ante Sila, Zoltan Gabor, Dragica Kozarić-Kovačić, Bartul Matijaca (ur).: Psihijatrijska bolnica danas: odabrane teme, kritički pregledi, istraživanja. Zbornik radova Kliničke psihijatrijske bolnice Vrapče. Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1989.

Miroslav Goreta,Vlado Jukić, Ksenija Turković (ur): Psihijatrija i zakon. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1998.

Svijet droga: vodič za roditelje. Centar za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb,1998.

Vlado Jukić, Bartul Matijaca (ur): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879.-1999. Psihijatrijska bolnica Vrapče. Zagreb, 1999.