Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 27. srpnja do 04. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama broj 87 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova knjigovođe

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme izabire se: Nikolina Matić

 

  1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:
RA
LBG
FK
KK
SS
ZSV

 

Obrazloženje

Dana 27. srpnja 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto knjigovođe u Klinici za psihijatriju Vrapče, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto knjigovođe. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izabere isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

Ravnateljica Bolnice: prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

 

Skip to content