Na temelju provedenog postupka oglašavanja od 02. do 12. prosinca 2022. godine u Narodnim novinama broj 140 i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Zagrebu, donosim sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata za obavljanje poslova stručni prvostupnik fizioterapije

 

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme izabire se: Maja Tkaličanac, bacc.physioth.

 

 1. Ponude slijedećih kandidata nisu prihvaćene:

 

VBP,bacc.physioth.    PL, bacc.physioth.
AB, bacc.physioth.    AM, bacc.physioth.
MB, bacc.physioth.    MP, bacc.physioth.
TČ, bacc.physioth.    TPG,bacc.physioth.
IĆ, dipl.physioth.    IP, bacc.physioth.
JD, bacc.physioth.    PR, bacc.physioth.
PD, bacc.physioth.    DŠŠ,bacc.physioth.
AG, bacc.physioth.    AŠ, bacc.physioth.
SH, bacc.physioth.    MŠ, bacc.physioth.
MH, bacc.physioth.    TT, bacc.physioth.
AJ, bacc.physioth.    NV, bacc.physioth.
EK, bacc.physioth.
IL, bacc.physioth.

 

Obrazloženje

Dana 02. prosinca 2022. godine objavljen je natječaj u Narodnim Novinama za prijam radnika na radno mjesto stručni prvostupnik fizioterapije u Klinici za psihijatriju Vrapče, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Temeljem provedenih razgovora s kandidatima i pregleda dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo u sastavu od tri člana, jednoglasno je utvrdilo da je kandidat iz točke I. izreke ove Odluke najkompetentniji za prijem u radni odnos na radno mjesto stručni prvostupnik fizioterapije. Stoga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo da se za prijam u radni odnos po provedenom natječaju izaberi isti taj kandidat.

Temeljem iznijetog, donosim odluku kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor ravnateljici Bolnice, pisanim putem, na adresu Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, u roku od 8 dana od dostave prijepisa Odluke.

Skip to content