Na temelju članka 32. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

I. Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 03. studenog 2021. godine i Večernjem listu od 03. studenog 2021. godine, za izbor kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izabiru se slijedeći kandidati:

    1. Lea Tomašić, dr.med.
    2. Ante Periša, dr.med.

 

Uputa o pravu na prigovor

Protiv ove Odluke nezadovoljni kandidati-učesnici u postupku mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči Bolnice odnosno na njenoj internetskoj stranici.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Bolnice u utorak, 21. prosinca 2021. godine.

LISTA REZULTATA PRISTUPNIKA

 

Skip to content