Iako lijeva i desna moždana hemisfera površno izgledaju simetrično, zapravo postoje neke važne asimetrije – poznate kao lateralizacija. Na primjer, korteks lijeve hemisfere je u nekim regijama deblji od korteksa desne hemisfere, a površina mu je manja. Asimetrija se također vidi u određenim moždanim regijama koje su uključene u funkcije koje se primarno nalaze u jednoj hemisferi (tj. lateralizirane funkcije), kao što su jezik i vizualnospacijalna obrada. Ove asimetrije odražavaju diferencijaciju lijeve i desne hemisfere i variraju ovisno o dobi i spolu. Asimetrije također mogu varirati ovisno o psihijatrijskoj dijagnozi, a nekoliko studija je pokazalo da uzimanje psihoaktivnih tvari može različito utjecati na funkcije lijeve i desne strane mozga.

Jedna recentna studija pokazuje da je normalna asimetrija u volumenu desnog i lijevog nucleus accumbensa smanjena u osoba s ovisnosti o drogama. “Pokazali smo da istraživanje moždane asimetrije ima potencijal u pružanju novih uvida u razumijevanju poremećaja uzimanja psihoaktivnih tvari”, kaže dr. Zhipeng Cao sa Sveučilišta Vermont, glavni autor studije.

Kako bi proučili učinak ovisnosti o drogama na asimetriju u strukturi mozga, dr. Cao je sa suradnicima analizirao podatke magnetske rezonancije mozga (MRI) osoba sa ili bez ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Uspoređivali su strukturalnu asimetriju kortikalnih i subkortikalnih regija između oko 1800 osoba s dijagnozom ovisnosti o alkoholu, nikotinu, kokainu, metamfetaminu ili kanabisu i oko 1000 kontrolnih ispitanika bez ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.

Istraživači su proveli dvije odvojene analize moždanih asimetrija. Prva analiza kombinirala je podatke svih pojedinaca koji su bili ovisni o nekoj psihoaktivnoj tvari, bez obzira na vrstu psihoaktivne tvari; druga analiza je odvojila ispitanike na temelju psihoaktivne tvari o kojoj su ovisni. Obje analize su otkrile da je desna asimetrija smanjena kod osoba ovisnih o psihoaktivnim tvarima, dok je nucleus accumbens normalno veći u desnoj nego u lijevoj hemisferi (tj. pokazuje desnu asimetriju). Niti jedna druga ispitana moždana regija nije pokazala takve razlike u asimetriji između osoba sa ili bez ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Analize specifične za psihoaktivnu tvar nadalje su pokazale da je smanjena desna asimetrija u nucleus accumbensu povezana s ovisnošću o alkoholu i nikotinu, ali ne i s ovisnošću o kokainu, metamfetaminu ili kanabisu.

Ovi su rezultati osobito zanimljivi jer nucleus accumbens ima središnju ulogu u različitim kognitivnim funkcijama vezanim uz uzimanje droga (motivacija, nagrađivanje i podržano učenje), a morfološke abnormalnosti u ovoj moždanoj regiji povezane su s ovisnošću o psihoaktivnim tvarima. “Naši rezultati sugeriraju da poremećena strukturalna asimetrija nucleus accumbensa može biti karakteristika ovisničke populacije”, kaže dr. Cao. Trebat će dodatno istražiti jesu li uočene smanjene asimetrije kod ovisnika o psihoaktivnim tvarima već postojale ili su rezultat utjecaja uzimanja psihoaktivnih tvari. “Imali smo manje ispitanika ovisnih o kokainu, metamfetaminu ili kanabisu u trenutnoj analizi, što bi moglo ometati otkrivanje suptilnih učinaka na moždanu asimetriju. Buduće analize s više ispitanika pomoći će razjasniti je li smanjena desna asimetrija nucleus accumbensa specifična za ovisnost o alkoholu i nikotinu.”

 

Izvornik: Cao Z, Ottino-Gonzalez J, Cupertino RB, i sur. Mapping cortical and subcortical asymmetries in substance dependence: Findings from the ENIGMA Addiction Working Group. Addict Biol. 2021;26(5):e13010. 

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content