Shizofrenija je povezana sa širokim rasponom kognitivnih oštećenja, uključujući i obradu osjetnih informacija. Istraživanja su pokazala da je oslabljena obrada osjetnih informacija, bilo da se radi o hipo- ili hiperreaktivnosti na osjetne podražaje, važno obilježje koje pridonosi razvoju psihotičnih simptoma i kognitivnog oštećenja u shizofreniji. Većina prethodnih studija primarno se fokusirala na istraživanja kognitivnog procesiranja i neuralnih mehanizama obrade osjetnih informacija u shizofreniji.

Uz to, važno je razumjeti koliko su specifični obrasci reagiranja na osjetne podražaje vezani uz simptome shizofrenije. Nadalje, s obzirom da su shizofrenija i autizam neurorazvojni poremećaji koji dijele kognitivne i socijalne disfunkcije i pokazuju visoke stope zajedničkog pojavljivanja, važno je proučavati posebnosti i sličnosti u osjetilnoj reaktibilnosti između pacijenata sa shizofrenijom i autizmom. Tako promijenjena osjetilna reaktibilnost je zanemarena u dosadašnjoj literaturi.

Tim dr. Raymonda Chana s Instituta za psihologiju u Pekingu je proveo studiju kako bi istražili osjetilnu reaktibilnost u 98 adolescenata s uobičajenim razvojem i 29 adolescenata sa shizofrenijom s ranim početkom. Također su proučavali odnos između shizotipnih obilježja i osjetilne reaktibilnosti između ove dvije grupe.

Primijenili su upitnike Odrasli/adolescentni osjetilni profil, Upitnik shizotipne ličnosti i Kvocijent autističnog spektra.

Rezultati su pokazali da više razine hipersenzitivnosti i hiposenzitivnosti koegzistiraju u adolescenata sa shizofrenijom s ranim početkom i koreliraju s pozitivnim i negativnim simptomima shizofrenije. Pozitivna korelacija nađena je između atipičnih osjetilnih iskustava i više razine shizotipnih obilježja.

Zanimljivo, snaga i obrazac ovih korelacija usporediva je u adolescenata sa shizofrenijom s ranim početkom i normalno razvijenih adolescenata.

Nadalje, više razine autističnih obilježja intenziviraju pozitivnu korelaciju između shizotipnih obilježja i abnormalnosti u osjetilnoj reaktibilnosti, što ukazuje na zbrajajući efekt na atipična osjetilna iskustva kod zajedničkog pojavljivanja shizotipnih i autističnih obilježja.

Ovi nalazi pridonose razumijevanju promijenjenih obrazaca osjetilne reaktibilnosti u shizofreniji s ranim početkom. Ovi nalazi mogu također pomoći razviti prilagođene osjetilno povezane intervencije u pacijenata s neurorazvojnim poremećajima.

Izvornik: Zhou HY, Yang HX, Cui XL, i sur. Self-reported sensory responsiveness patterns in typically-developing and early-onset schizophrenia adolescents: Its relationship with schizotypal and autistic traits. J Psychiatr Res. 2020;131:255-62.

Prevela: dr.sc. Dora Polšek, dr.med.

Skip to content