Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. ovog Pravilnika.

  1. BOŽENA PETROVIĆ, dr.med. 12,70
  2. MIHOVIL BAGARIĆ, dr.med. 12,64
  3. VALENTINA MARINOVIĆ, dr.med. 11,91
  4. TVRTKO ŽARKO, dr.med. 11,86
  5. MARTA OKRUŽNIK, dr.med. 11,59
  6. MAJA CVITANIĆ MAŽURAN, dr.med. 10,92
  7. IVAN-KREŠIMIR LIZATOVIĆ, dr.med. 10,84
  8. IVAN MUSELIMOVIĆ, dr.med. 10,68
  9. TEREZA KNAFLEC, dr.med. 10,20
10. MIRA STOJIĆ ČELAN, dr.med. 10,06
11. MIHAELA RAKUŠIĆ, dr.med.   9,80
12. HELENA GORŠIĆ, dr.med.   9,35
13. MIRKO TOMIĆ, dr.med.   9,19
14. TOMISLAV ŠAŠKO, dr.med.   7,68

 
U Zagrebu, 13. kolovoza 2019.

Skip to content