Na temelju članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. ovog Pravilnika.

BODOVNA LISTA

Skip to content