Analiza potencijalnih budućih situacija kao temelj donošenju odluka danas je pristup koji se sve više koristi u svijetu koji karakteriziraju brze, nestabilne i složene promjene. Sve više organizacija, uključujući tijela EU-a, sada integriraju metode predviđanja u svoje aktivnosti. S obzirom na ovu pozadinu i dinamičan razvoj u području droga, EMCDDA je proveo svoju prvu vježbu o budućnosti između 2019. i 2020. Novo izvješće, Budućnost praćenja droga u Europi do 2030., sažima rezultate i lekcije naučene iz ove inicijative.

Organizacije s načinom razmišljanja orijentiranim na budućnost vjerojatno će biti bolje pozicionirane da brže odgovore na događaje, čak i kada su nepredvidivi. Svrha „Vježbe za budućnost 2030.” bila je dati informacije o strateškim promišljanjima o tome kako poboljšati odgovor europskog sustava praćenja droga na stalno promjenjivu situaciju s drogama i informacijsko okruženje.

Vježba je imala za cilj isprobati pristup predviđanja i testirati njegovu korisnost u transformaciji agencije i njezinih aktivnosti praćenja u osjetljiviji i agilniji sustav. To bi zauzvrat moglo pomoći u povećanju spremnosti Europe da se suoči s budućim zdravstvenim i sigurnosnim izazovima.

Tijekom 2019. i 2020. EMCDDA je organizirala niz događaja koji su okupili oko 350 ljudi kako bi iznijeli svoje stavove o budućnosti na području droga i rastućim potrebama za informacijama. To je uključivalo: tematski dio na Lisabonskoj konferenciji o ovisnostima 2019. (30 sesija i 60 prezentacija) i četiri radionice o budućnosti koje uključuju istraživače, stručnjake, kreatore politika, mrežu Reitox, međunarodne organizacije i članove osoblja i statutarnih tijela EMCDDA-e.

Provedene su participativne vježbe analize makrookoline kako bi se proučili događaji, problemi i trendovi koji mogu utjecati na područje droga. Glavni pokretači promjena za koje se smatra da bi mogli imati utjecaja na ovo područje klasificirani su kao društveni, tehnološki, ekonomski, okolišni/ekološki ili politički (STEEP). Oni su podijeljeni u tri glavne domene: megatrendovi, novi trendovi i slabi signali (potencijalno novi problemi).

Utvrđeno je pet potencijalno najznačajnijih megatrendova za područje droga i budući rad EMCDDA-e. To su: ubrzavanje tehnoloških promjena i hiperpovezanost; diverzifikacija nejednakosti; promjenjivi zdravstveni izazovi; promjena stanovništva (uključujući migracije, urbanizaciju i demografsku neravnotežu); te klimatske promjene i uništavanje okoliša. Novonastali trendovi i slabi signali u području droga kategorizirani su u sljedeća područja: promjene u politici droga i zakonima o drogama, u diskursu o ovisnosti, na tržištu droga i službama za liječenje ovisnosti o drogama.

Nove potrebe za informacijama i implikacije na europski sustav praćenja droga također su istaknute u procesu sustvaranja s različitim skupinama dionika. Oni su analizirani pod sljedećim naslovima: opseg i okvir (npr. holistički pogled na situaciju s drogama); metode i alati (npr. praćenje usmjereno na budućnost); komunikacija i širenje (npr. podatkovne platforme i kontrolne ploče); i način razmišljanja i partnerstvo (npr. zaštita potrošača, sustvaranje, međusektorska suradnja).

Vježba je bila namijenjena informiranju trenutne prakse na temelju razmatranja mogućih budućih razvoja događaja, za razliku od pokušaja predviđanja budućih događaja. Među naučenim lekcijama bilo je veće razumijevanje potencijalne uloge aktivnosti usmjerenih na budućnost i predviđanje u informiranju o tekućem radu EMCDDA-e. Također je istaknuta vrijednost stvaranja repozitorija metoda i alata za podršku sličnim vježbama. To je rezultiralo razvojem EMCDDA online alata za predviđanje kako bi učenje iz ove inicijative bilo dostupno drugim dionicima koji namjeravaju provesti vlastite analize budućnosti.

 

Izvornik: The future of drug monitoring in Europe until 2030 — new report out today | www.emcdda.europa.eu
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content