Kombinacija dva lijeka, injektabilnog naltreksona i oralnog bupropiona, bila je sigurna i učinkovita u liječenju odraslih s umjerenim ili teškim poremećajem uzimanja metamfetamina u dvostruko slijepom, placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju faze III. Nalazi sugeriraju da bi ova kombinirana terapija mogla biti obećavajući dodatak trenutnim pristupima liječenju, poput kognitivno-bihevioralne terapije i sustava nagrade i kazne, za vrlo ozbiljno stanje koje je i dalje teško liječiti i prevladati.


„Opioidna kriza i posljedične smrti zbog predoziranja u SAD-u sada su dobro poznate, ali manje je poznato da nastupa sve veća kriza zbog smrtnih slučajeva od predoziranja metamfetaminom i drugim stimulansa. Za razliku od opioida, trenutno ne postoje odobreni lijekovi za liječenje poremećaja uzimanja metamfetamina “, kaže dr. Nora D. Volkow, ravnateljica NIDA.” Ovaj napredak pokazuje da medikamentozno liječenje poremećaja uzimanja metamfetamina može dovesti do boljih ishoda liječenja.”

Studija poznata kao Ubrzani razvoj aditivnog farmakoterapijskog liječenja za poremećaj uzimanja metamfetamina ili ADAPT-2, provodila se od 2017. do 2019. godine na 403 odrasla dobrovoljca u dobi od 18 do 65 godina s umjerenim do teškim poremećajem uzimanja metamfetamina koji su bili uključeni u različite programe liječenja. Svi sudionici željeli su smanjiti ili prestati koristiti drogu i nasumično su raspoređeni u pokusnu i kontrolnu skupinu.
U svakoj od dvije šestotjedne faze, dobrovoljci iz pokusne skupine dobivali su svaka tri tjedna injekciju naltreksona s produljenim oslobađanjem, koji se koristi za liječenje poremećaja uzimanja opioida i alkohola, te su svakodnevno uzimali tablete bupropiona s produljenim oslobađanjem, antidepresiva koji se također koristi kao pomoćni lijek za prestanak uzimanja nikotina. Oni iz kontrolne skupine dobivali su istovjetne injekcije i oralni placebo tijekom istog vremenskih razdoblja. Na kraju svake faze ispitivanja napravljena su sveukupno četiri probira urina na droge. Smatra se da su ispitanici odgovorili na liječenje ako su barem tri od četiri probira urina bila negativna.

Sveukupno gledano, ispitanici iz kontrolne skupine su imali znatno veću stopu negativnih nalaza urina. Negativan probir urina tijekom petog i šestog tjedna imalo je 16.5% onih kojima je dana kombinacija naltrekson/bupropion, u usporedbi sa samo 3.4% onih iz kontrolne skupine. Slično tome, negativan probir urina 11. i 12. tjedna imalo je 11.4% pokusne skupine, u usporedbi s 1.8% kontrolne skupine. Istraživači su izračunali da je broj potreban za liječenje (NNT) 9. NNT je način da se opiše korisnost medicinske intervencije koja ukazuje na broj bolesnika koje je potrebno liječiti da bi se spriječio jedan nepovoljni ishod. S NNT-om od 9, korist kombinacije naltrekson/bupropion za liječenje poremećaja uzimanja metamfetamina slična je većini medikamentoznih tretmana za psihičke poremećaje, uključujući antidepresive za depresiju ili naltrekson za poremećaj uzimanja alkohola.

Ispitanici u pokusnoj skupini navodili su kako imaju manju žudnju od onih iz placebo skupine te su bolje vrednovali svoj život na upitniku Procjene učinkovitosti liječenja. Važno je da nije bilo značajnih nuspojava vezanih uz ova dva lijeka. Adherencija u liječenju poticana je savjetovanjem o adherenciji i podsjetnicima na mobilnim aplikacijama te je ostala visoka: 77.4%, odnosno 82.0% u pokusnoj i kontrolnoj skupini, u završnih šest tjedana studije.
“Pokazalo se da dugotrajna zlouporaba metamfetamina uzrokuje difuzne promjene na mozgu, što može pridonijeti ozbiljnim zdravstvenim tegobama pored same ovisnosti”, kaže dr. Madhukar H. Trivedi sa Sveučilišta Texas u Dallasu. “Dobra vijest je da su neke od strukturnih i neurokemijskih promjena u mozgu reverzibilne kod ljudi u oporavku, čime se naglašava važnost utvrđivanja novih i učinkovitijih strategija liječenja.”

Poremećaj uzimanja metamfetamina ozbiljna je bolest koja je često udružena s ozbiljnim tjelesnim i psihičkim komplikacijama i rizikom od fatalnog predoziranja. Metamfetamin je snažan stimulans i, poput ostalih adiktivnih droga, ‘otima’ nagradne putove u mozgu povisujući razinu dopamina, neurotransmitera povezanog s ponavljanjem radnji koje izazivaju ugodne osjećaje.

Pronalazak tretmana koji remete ove procese bio je izazovan za znanstvenike. Istraživanja sugeriraju da bupropion može ublažiti disforiju povezanu sa sustezanjem od metamfetamina djelujući na dopaminergički i noradrenergički sustav. Ublažavanje disforije može zauzvrat smanjiti žudnju i pomoći u sprečavanju povratka na uzimanje metamfetamina. Naltrekson može smanjiti euforične učinke i žudnju povezanu s uzimanjem metamfetamina. U prethodnim kliničkim ispitivanjima, pojedinačno primijenjeni bupropion ili naltrekson pokazali su ograničenu, nedosljednu učinkovitost u liječenju poremećaja uzimanja metamfetamina. Sada se čini da ti lijekovi u kombinaciji imaju aditivan ili sinergijski učinak.

Iako postoje lijekovi koje je američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila za druge poremećaje uzimanja psihoaktivnih tvari, još niti jedan lijek nije dobio odobrenje FDA za poremećaj uzimanja metamfetamina. Učinkovitost ove kombinacije lijekova je korak naprijed ka poboljšanju liječenja ove ovisnosti.

Istraživači preporučuju da se buduća istraživanja nadovežu na ovu studiju ispitujući hoće li dulje liječenje naltreksonom/bupropionom ili istodobna bihevioralna terapija, poput sustava nagrade i kazne, dati još bolje rezultate. Sustav nagrade i kazne, koji koristi motivacijske poticaje i opipljive nagrade kako bi pomogao osobi da ostvari ciljeve liječenja, pokazao se najučinkovitijom terapijom za poremećaje uzimanja stimulansa, ali nije u širokoj uporabi, dijelom i zbog politike koja ograničava novce kao dopuštene poticaje u liječenju.

Izvornik: Trivedi MH, Walker R, Ling W, i sur. Bupropion and Naltrexone in Methamphetamine Use Disorder. N Engl J Med. 2021; 384:140-153.

Preveo: dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.

Skip to content