Sindikalni programi za specijalizante kirurgije češće nude dodatno vrijeme za godišnje odmore i stipendije za smještaj, no sindikat nema utjecaj na burnout (sindrom sagorijevanja), maltretiranje ni dodatne pogodnosti.

Sindrom sagorijevanja je čest među specijalizantima, pogotovo tijekom pandemije COVID-19, kako zdravstveni djelatnici rade dulje radno vrijeme u riskantnijim i stresnijim uvjetima. Neke medicinske struke razmišljale su o tome da bi uključivanje specijalizanata u sindikate olakšalo simptome sagorijevanja među specijalizantima.

Unatoč tome što sindikat specijalizanata može koristiti na neke načine, to nije rješenje za sve, prema rezultatima dr. Karla Bilimorije, profesora kirurgije s Medicinskog fakulteta Feinberg u Chicagu (Sveučilište Sjeverozapad).

“Ovo već je vrlo regulirana industrija visokih uloga” kaže Bilimoria, koji je također pomoćnik ravnatelja za kvalitetu pri Northwestern Memorial Healthcareu i pomoćnik za kvalitetu u Klinici za kirurgiju Medicinskog fakulteta Feinberg. „Čini se da imati sindikalni program specijalizacije ne pomaže puno pri burnoutu.“

Ova studija dio je optimizacije kirurške kulture obrazovanja kroz ciljane intervencije koje se temelje na Nacionalnom ispitivanju o komparativnim podacima (SECOND), nacionalnoj prospektivnoj studiji koja mjeri dobrobit specijalizanata i nudi alate za programe koji trebaju poboljšanje.

Aktualna studija posljedica je nedavnog fokusa na sindikalizaciju kao potencijalno riješenje za sindrom sagorijevanja, prema vodećem autoru istraživanja dr. Brianu Brajchichu, specijalizantu opće kirurgije. „Postojala je diskusija o sindikaliziranju specijalizanata kao lijeku za neke probleme dobrobiti (welness) i maltertiranja, pogotovo tijekom pandemije, no podaci su minimalni, kao i prave studije koje procjenjuju ovu jedinstvenu populaciju zaposelnika,“ kaže Brajcich.

‘Tjedan godišnjeg odmora čini se na nije dovoljan za pomaknuti iglu’

U studiji Brajcich, Bilimoria i njihovi suradnici postavljali su pitanja o uključivanju u sindikat specijalizantima koji sudjeluju u SECOND ispitivanju, uključujući i pitanja o tome koliko dugo su u sindikatu i njihovoj pripadnosti nacionalnim sindikatima. Neki ugovori o radu bili su dostupni za pregled.

Oko 10% od 5701 specijalizanata koji su ispunili anketu pripadali su nekom od 30 sindikalnih programa. Mjereći povezanost između pripadnosti sindikatu i burnouta, istraživači nisu našli razlike u burnoutu kad su uspoređivali sindikalne i nesindikalne programe.

Sindikalni programi češće su nudili četiri tjedna godišnjeg odmora za razliku od dva ili tri tjedna, a češće su nudili i stipendije za smještaj. Unatoč tome, ove prednosti nisu imale utjecaj na burnout, zadovoljstvo na poslu i osjećaj maltretiranja.

„Toliko je stvari koje pripadaju sindromu sagorijevanja – koliko si zadovoljan, radiš li previše, imaš li podršku ljudi oko sebe – da stvari poput tjedna godišnjeg odmora nisu dovoljno da bi sveukupno promijenili stvar,“ kaže Brajcich.

Nadalje, prisutnost vijeća za akreditaciju diplomskog medicinskog obrazovanja (ACGME) znači da je industrija već jako regulirana, što reducira prostor i potrebu za sindikatima kako bi pregovarali radne sate ili radne uvjete. Umjesto toga unaprjeđenje blagostanja specijalizanata ili smanjenje burnouta treba biti dio svakog pojedinačnog programa, kaže Bilimoria.

Paketi za blagostanje bi mogli biti odgovor

Jedan način za rješavanje problema unutar programa jest implementacija „paketa za blagostanje“, što su katalozi potencijalnih intervencija koje se mogu uključiti u program kako bi se poboljšala kvaliteta života među specijalizantima. Ovi paketi su specifični za slabosti određenog programa. Na primjer, ako izvještaj o programu pronađe da je razina spolne diskriminacije viša nego za ostale programe u zemlji, program može koristiti paket i naći potencijalne opcije za intervencije koje može implementirati, a prethodno su opisane u literaturi ili su korištene u drugim programima, industrijama i najboljim praksama.

„Sa SECOND istraživanjem nudimo programe s vrlo detaljnim podacima o tome kako kotiraju, i nudimo im alate za poboljšanje u tim specifičnim područjima,“ kaže Bilimoria. „Cijela zajednica pokušava poboljšati blagostanje specijalizanata, i mi mislimo kako su naši paketi za blagostanje dobar način da se to provede.“

 

Izvornik: Brajcich BC, Chung JW, Wood DE, i sur. National Evaluation of the Association Between Resident Labor Union Participation and Surgical Resident Well-being. JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2123412.

Prevela: dr. sc. Dora Polšek, dr. med.

Skip to content