Grad Zagreb potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu 22. ožujka 2020., u skladu s postupkom dodjele, a provedenim temeljem Poziva Ministarstva zdravstva „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ.)“.

Naziv operacije:
Cjelovita obnova glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče,
referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava,
referentni broj Ugovora: FSEU.2021.MZ.053

Ugovorna strana – Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Ugovorna strana – Korisnik bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije:
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Opis operacije:
Oštećenja izazvana potresom 22. ožujka 2020. godine u prostorima glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče zahtijevala su provedbu aktivnosti radi otklanjanja moguće opasnosti za ljude i imovinu te se, u sklopu operacije, provode popravci i sanacija nastale štete kroz operaciju cjelovite obnove zdravstvene ustanove. Naime, oštećenja su bila takvog stupnja i vrste da se jedino cjeloviti pristup obnovi činio mogućim rješenjem.

Ciljevi operacije:
Provedba hitnih mjera sanacije, izrade dokumentacije za provedbu i sama provedba radova, uključivši dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenog objekta kroz operaciju cjelovite obnove objekta. S obzirom na to da je krajnji datum Fonda solidarnosti 30. lipnja 2023., cjelovita obnova nastaviti će se financirati kroz sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO).

Razdoblje provedbe:
Od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost operacije:
136.053.201,60 kuna

 

GALERIJA SLIKA

Skip to content