Poštovani,

Pozivnica-otvorenje.pdf Pozivnica s programomKlinika za psihijatriju Vrapče ove godine obilježava 138 godina svoga postojanja i rada. U svečanom i radnom okružju ovu godišnjicu obilježit ćemo na Dan bolnice, 15. studenog 2017.

Ovogodišnju rođendansku proslavu posebno će obilježiti dva događaja – početak radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade tehničke službe (“stolarije”) u prostor za radnu terapiju i rehabilitaciju i Centar za psihoedukaciju pacijenata i njihovih obitelji (radove će otvoriti gradonačelnik Grada Zagreba gosp. Milan Bandić u 8,00 sati) i Simpozij “Spavanje i poremećaji spavanja” (organizator i voditelj prim. dr. sc. Danilo Hodoba, pročelnik Zavoda za psihofiziologiju i organski uvjetovane psihičke poremećaja Klinike za psihijatriju Vrapče – početak u 10,30 sati).

Osim ova dva centralna događaja otvorit ćemo, u našoj galeriji “Slava Raškaj” izložbu vrijednih slika koje su u vlasništvu Bolnice, a koje, obješene na zidove raznih bolničkih ureda i dvorana, do sada nisu prikazane javnosti.

Nakon otvaranja izložbe (u 13,30) okupit ćemo se u velikoj bolničkoj dvorani gdje ćemo se prisjetiti barem dijela onoga što je bolnica Vrapče činila i što je značila u 138 godina svog postojanja i rada. Razmišljat ćemo i o njezinoj sadašnjosti i budućnosti. Posebno ćemo se osvrnuti na proteklih godinu dana. Sjetit ćemo se tako da se tijekom prošle i ove godine odvijala izgradnja zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju, da je završena izmjena toplovodne mreže  u cijeloj bolnici, da je izgrađena i otvorena parna kotlovnica, da je izvršeno niz intervencija na mnogim bolničkim objektima i u bolničkom krugu. Reći ćemo i da nam je žao što na ovogodišnji Dan bolnice ne otvaramo, kako je bilo planirano, novosagrađenu “forenziku” i da nam je žao što nismo započeli s radovima na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji zgrade psihogerijatrije (“osmice”).

Isto tako, prisjetit ćemo se svih dobro obavljenih poslova na planu liječenja naših bolesnika, edukacije studenata i specijalizanata te znanstvene i publicističke aktivnosti. Morat ćemo, nažalost, konstatirati da i naša Bolnica dijeli sudbinu nepovoljnih ekonomskih prilika cijelog hrvatskog zdravstva te izraziti nadu bolje sutra: Bolnice, nas svih, naše zemlje i našeg naroda.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem u zbivanjima koja će se u Bolnici događati 15. studenog 2017., na Dan Bolnice, doprinesete njezinom slavlju.

Ravnatelj Bolnice:
Prof. dr. sc. Vlado Jukić

POZIVNICA

Skip to content