Kako kanabis postaje dostupniji i društveno prihvaćeniji u SAD-u, sve je važnije olakšati istraživanje učinka ove droge. Međutim, glavna prepreka bio je nedostatak standardne jedinice kojom bi se mjerio unos kanabisa i uspoređivali njegovi učinci kroz studije. Postojeće eksperimentalne podatke često je teško interpretirati zbog velike varijabilnosti u snazi biljnog materijala i ekstrakata kanabisa, nedostatka standardnih mjera uporabe i širokog raspona načina na koji ljudi konzumiraju kanabis. Da bi to pomogao ispraviti, Nacionalni institut za zlouporabu droga (NIDA), zajedno s Nacionalnim institutom za rak (NCI), Nacionalnim institutom za srce, pluća i krv (NHLBI) i Nacionalnim institutom za mentalno zdravlje (NIMH), objavili su bilješku u Vodiču Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) kojom usmjeravaju istraživače financirane od strane tih instituta na mjerenje i izvještavanje o rezultatima iz kliničkih istraživanja kanabisa korištenjem standardne jedinice 5 mg D-9-tetrahidrokanabinola (THC).

Standardna jedinica nije ograničenje niti bilo kakva preporuka za potrošnju koja bi se odnosila na konzumente ili specijalizirane trgovine za prodaju kanabisa; to je jednostavno mjerna jedinica koja pomaže u olakšavanju istraživanja kanabisa. Slične standardne mjere primijenjene su i za druge tvari. Istraživači koriste ekvivalente miligrama morfija za usporedbu učinaka opioida vrlo različite potentnosti. Istraživanje o alkoholu i duhanu olakšano je definiranjem standardnog pića (0,6 unci ili 14 grama čistog alkohola), odnosno jedne cigarete.

Kanabis je složena biljka s mnogo sastojaka koji bi mogli utjecati na njezino djelovanje; međutim, istraživanje je utvrdilo da je THC glavna kemijska tvar odgovorna za osjećaj uzbuđenja (high) koji konzumenti traže, kao i za neke ljekovite učinke koji su dokazani u kliničkim ispitivanjima. Poput ostalih droga, učinci THC-a razlikuju se, između ostaloga, ovisno o načinu primjene i toleranciji konzumenta. Definiranje standardne mjerne jedinice olakšat će usporedbu utjecaja ovih čimbenika na to kako pojedinci reagiraju na drogu.

Standardna jedinica ne ograničava koliko istraživači THC-a mogu upotrijebiti u eksperimentima – oni mogu koristiti višekratnike (ili razlomke) mjerne jedinice. No usvajanje standardne jedinice za potrebe mjerenja i izvještavanja olakšat će interpretaciju podataka i omogućiti osmišljavanje eksperimenata o učincima droga koji imaju stvarni značaj, kao i olakšati prevođenje tog istraživanja u politiku i kliničku praksu.

Korištenje standardne jedinice THC-a u istraživanju kanabisa pomoći će nam bolje razumjeti učinke kumulativne izloženosti THC-u, poput učinaka prenatalne i / ili adolescentne izloženosti na razvoj mozga, kogniciju i obrazovanje. Također će olakšati razumijevanje štetnih medicinskih učinaka THC-a koji se vide kod čestih konzumenata, poput hiperemeze ili kardiovaskularne toksičnosti, kao i učinaka poput psihoze koji se uočavaju kod osoba s određenom podležećom vulnerabilnosti. U istraživanju liječenja poremećaja uzimanja kanabisa, standardna jedinica omogućit će istraživačima da preciznije ‘dohvate’ smanjenje uporabe kao mjeru ishoda, na isti način na koji istraživači sada bilježe klinički značajno smanjenje konzumacije alkohola kroz dane teškog pijenja, definiranog kao četiri ili više pića dnevno za žene, a pet ili više za muškarce. U okruženju karcinoma, uporaba standardne jedinice THC-a pomoći će istraživanju koje istražuje molekularne mehanizme učinka kanabisa na rast tumora, invaziju, metastaze, kao i klinička istraživanja kako bi se utvrdili koristi i rizici uporabe kanabisa na različite nuspojave liječenja raka, poput mučnine i povraćanja, liječenja boli, neuropatije, anksioznosti, nesanice i gubitka apetita.

Nekoliko godina prikupljanja informacija i promišljanja dovelo je do NIDA-ine odluke o definiranju standardne jedinice THC-a od 5 miligrama. Radna skupina za istraživanje politike prema kanabisu koju je 2017. osnovalo Nacionalno savjetodavno vijeće za zlouporabu droga izdala je izvješće 2018. godine preporučujući NIDA-i da istraži uspostavljanje standardizirane jedinice THC-a koja bi istraživačima pomogla u analizi uporabe kanabisa, a onima koji konzumiraju kanabis da shvate potrošnju ove droge. U listopadu 2019. istraživači Tom P. Freeman (Sveučilište Bath, Velika Britanija) i Valentina Lorenzetti (Australsko katoličko sveučilište) predložili su usvajanje 5 miligrama kao standardne jedinice THC-a u članku u časopisu Addiction (1). U ožujku 2020. NIDA je izdala zahtjev za informacijama (RFI) od istraživačke zajednice, zainteresiranih dionika i šire javnosti tražeći doprinos o predloženom definiranju standardne jedinice za istraživanje kanabisa.

Odgovori su odražavali raznolikost mišljenja, ali sveukupno, ideja je podržana. Neki su sugerirali da bi veća količina od 10 miligrama bila relevantnija za ljude koji često konzumiraju kanabis ili koji koriste današnje visokopotentne proizvode. Opsežna rasprava sa stručnjacima na tom polju pokazala je širu potporu izvornoj preporuci Freemana i Lorenzettija od 5 miligrama. Ova doza može stvoriti osjećaj uzbuđenja (high) i kod iskusnih i kod povremenih konzumenata, ali u većini studija nije proizvela štetne učinke; a u nekim državama već je 5 miligrama standardna veličina porcije u jestivim proizvodima koji sadrže THC (drugi koriste 10 mg).

Standardna jedinica od 5 miligrama primjenjivat će se samo na THC, a ne i na druge psihoaktivne sastojke biljke kanabis kao što je kanabidiol (CBD). Nadamo se da će usvajanje ovog standarda od 5 miligrama omogućiti jasnije razumijevanje učinaka THC-a kako od strane istraživača, tako i šire javnosti.

Izvornik: NIDA. “Establishing 5mg of THC as the Standard Unit for Research.” National Institute on Drug Abuse, 10 May. 2021, https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2021/05/establishing-5mg-thc-standard-unit-research  Pristupljeno 25. svibnja 2021.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.
Bilješke:
  1. Freeman TP, Lorenzetti V. ‘Standard THC units’: a proposal to standardize dose across all cannabis products and methods of administration. Addiction. 2020;115(7):1207-16.
Skip to content