Delirij popraćen vrućicom mogao bi biti rani simptom COVID-19. To je glavni zaključak dobiven u znanstvenom istraživanju kojeg su proveli istraživači sa Sveučilišta Oberta de Catalunya (UOC) i objavili u znanstvenom časopisu Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy, naglašavajući činjenicu da neki pacijenti razviju i delirij uz već poznate simptome COVID-19.

Manifestaciju ovog stanja smetenosti, kada je popraćena visokom temperaturom, treba smatrati ranim znakom bolesti, osobito u slučaju starijih pacijenata.

“Delirij je smeteno stanje u kojem se osoba osjeća izvan dodira sa stvarnošću, kao da sanja”, objašnjava Javier Correa Vázquez, koji je proveo ovo istraživanje na Sveučilištu u Bordeauxu (Francuska). “Moramo biti na oprezu, osobito u epidemiološkoj situaciji poput ove, jer prezentacija smetenog stanja može biti pokazatelj infekcije.”

Istraživači Correa Vázquez i Redolar Ripoll analizirali su do sada objavljene znanstvene radove bjavljene na temu učinka COVID-19 na središnji živčani sustav, tj. mozak. Analizom su utvrdili da postoje sve veće naznake da koronavirus također utječe i na središnji živčani sustav i proizvodi neurokognitivne promjene poput glavobolje i delirija, kao i psihotične epizode.

“Glavne hipoteze koje objašnjavaju kako koronavirus SARS-CoV-2 utječe na mozak ukazuju na tri moguća uzroka: hipoksiju ili nedostatak kisika u mozgu, upalu moždanog tkiva uslijed citokinske oluje i činjenicu da virus ima sposobnost prolaska kroz krvno-moždanu barijeru te tako izravno napada mozak “, kaže Correa. Naglašava kako bilo koji od ova tri čimbenika može rezultirati delirijem te objašnjava da su na obdukcijama pacijenata, koji su umrli od infekcije SARS-CoV2, nađeni dokazi o hipoksijskom oštećenju mozga i prisutnosti virusa u moždanom tkivu.

Prema istraživačima, delirij, kognitivni deficiti i poremećaji u ponašanju najvjerojatnije su rezultat sistemske upale mozga i stanja hipoksije, koje također uzrokuje upalu moždanog tkiva u područjima poput hipokampusa, koja su povezana s kognitivnim disfunkcijama i promjenama u ponašanju vidljivim kod pacijenta u delirantnom stanju.

 

Izvornik: Correa Vázquez J, Redolar-Ripoll D. Delirium in Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 Infection: A Point of View. J Clin Immunol Immunother 2020:6;039.

Preveo: dr.sc. Jakša Vukojević, dr.med.

Skip to content