Senka Repovečki, mag.med.techn. dobitnica je nagrade „Darja Benussi“ za doprinos u promociji i razvoju psihijatrijskog sestrinstva za 2016.

23. Dani Psihijatrijskog društva medicinskih sestara i tehničara su se održali od 24. do 27. svibnja 2017. na otoku Rabu u Loparu.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa bile su „Mentalno zdravlje – razumijevanje ljudskog uma“ te „Upravljanje rizicima u psihijatrijskom sestrinstvu“. Na 23. Danima je aktivno sudjelovalo jedanaest medicinskih sestra iz Klinike za psihijatriju Vrapče, s predavanjima i poster prezentacijama. Tijekom stručnog skupa medicinske sestre su posjetile Psihijatrijsku bolnicu Rab uz obilazak odjela i terapijskih prostora u bolničkom krugu. Organiziran je i izlet na Goli otok.

Ove godine nagradu „Darja Benussi“ dobila je naša sestra Senka Repovečki, mag.med.techn.

Nagradu dobitnici uručila je predsjednica Psihijatrijskog društva HUMS-a Zinka Bratuša, dipl.med.techn.

Senka Repovečki rođena 1977. godine u Zaboku. Osnovnu školu završila u Zaboku, srednju školu za medicinske sestre u Vrapču. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu završila je za prvostupnicu sestrinstva te Specijalistički diplomski studij „Psihijatrijsko sestrinstvo“ kao prva diplomirana medicinska sestra u RH iz područja psihijatrijskog sestrinstva. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva završila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 1995. po završetku srednje škole zaposlila se u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče,danas Klinici za psihijatriju Vrapče, radi na mjestu glavne sestre odjela za produženo liječenje u fazi akutizacije bolesti, a od 2015. godine radi i kao sestra za edukaciju i kvalitetu.

Senka Repovečki završila je edukaciju u okviru stalnog medicinskog usavršavanja: „Nuspojave psihofarmaka“, „ Dobra klinička praksa i provođenje kliničkih ispitivanja“, „Osnove palijativne medicine“, „ Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi“ i edukaciju mentora pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Polaznica je edukacije iz grupne analize pri Institutu za grupnu analizu Zagreb, te Studija Logoterapije V. Frankl, Instituta za Logoterapiju u Beču.

Nastavnu aktivnost započinje 2011. godine kada je izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege i gerijatrijske zdravstvene njege. 2016. godine izabrana u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo) pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Sudjeluje kao mentor u izradi završnih radova za prvostupnike sestrinstva, te kao mentor u izradi diplomskih radova na Specijalističkom diplomskom studiju Psihijatrijsko sestrinstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Godine 2013. dobila priznanje za najuspješniju diplomanticu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Psihijatrijsko sestrinstvo na ZVU u Zagrebu, te 2015. godine Dekanovu nagradu za postignut uspjeh na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

GALERIJA SLIKA

Skip to content