Zlata Pjević, dipl.med.techn. dobitnica je nagrade „Darja Benussi“ za doprinos u promociji i razvoju psihijatrijskog sestrinstva za 2017.

24. Dani Psihijatrijskog društva medicinskih sestara i tehničara su se održali od 23. do 26. svibnja 2018. u Biogradu n/m.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa bile su „Integrirana skrb za oboljele od shizofrenije i depresije“ te „Prihvatimo različitost“. Na 24. Danima je aktivno sudjelovalo 18 medicinskih sestra iz Klinike za psihijatriju Vrapče, s predavanjima i poster prezentacijama. Tijekom stručnog skupa medicinske sestre su posjetile Psihijatrijsku bolnicu Ugljan uz obilazak odjela i terapijskih prostora u bolničkom krugu.

Ove godine nagradu „Darja Benussi“ dobila je naša sestra Zlata Pjević, dipl.med.techn.

Nagradu dobitnici uručila je predsjednica Psihijatrijskog društva HUMS-a Zinka Bratuša, dipl.med.techn.

Zlata Pjević rođena je 1964. godine u mjestu Prijanovići, BiH. Srednješkolsko obrazovanje završila je u Medicinskoj školi Vrapče  u sklopu Zdravstvenog obrazovnog  centara  Zagreb 1983., Višu  medicinsku  školu u  Zagrebu 1995., a razlikovnu godinu za Prvostupnicu sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu 2007 g. Specijalistički diplomski studij Psihijatrijsko sestrinstvo završava 2013. na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Godine 1984. počinje raditi u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče (današnja Klinika za psihijatriju Vrapče) na Odjelu za integralnu mušku psihijatriju; od 2011. radi na mjestu glavne sestre Zavoda za socijalnu psihijatriju u čijem su sastavu odjeli: Dnevna bolnica, Odjel za liječenje neuroza i graničnih stanja, Odjel za rehabilitaciju u zajednici, Polikliničko konzilijarna služba i Centar za radnu terapiju.

Zlata Pjević je završila edukaciju za grupnog terapeuta na  Institutu za grupnu analizu u  Zagrebu 2009. te  edukaciju za NLP praktičara u Zagrebačkom komunikacijskom centru 2009. Rješenjem Ministarstva zdravlja priznat joj je status specijaliste u psihijatrijskoj djelatnosti 2016.

Nastavnu aktivnost započinje 2012. kada je izabrana kao vanjski stručni suradnik za nastavu Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika i Kliničke vježbe zdravstvena njega III, Zdravstvenog veleučilište Zagreb. Za studente Diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu održava radionice „Wellness –dobrobit duše i tijela“ program kao psihosocijalna metoda liječenja.

Od 1999. radi na izradi terapijskog programa i sestrinske  dokumentacije u programu Dnevne bolnice te educira medicinske sestre iz drugih psihijatrijskih ustanova (Pula, Zadar, Dubrovnik, Popovača, Koprivnica i dr.). U svom svakodnevnom radu educira medicinske sestre pripravnice iz područja socijalne psihijatrije te učenike srednjih medicinskih škola kroz vježbe iz područja mentalnog zdravlja i socijalne psihijatrije.

Član je kolegija medicinskih sestara Klinike za psihijatriju Vrapče te sudjeluje u planiranju i provođenju stručnih edukacija medicinskih sestara. Od 2005. – 2013. radi  na projektu „Wellness – dobrobit duše i tijela u Hrvatskoj“, objavljuje niz stručnih radova u zemlji i inozemstvu, te održava radionice za medicinske sestre i druge zdravstvene djelatnike. Član je radne skupine za izradu Smjernica za psihosocijalne postupke i psihoterapiju psihoza objavljene  2017. na stranicama Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za psihoterapiju.

Zlata Pjević je jedna od osnivača Udruge  za promociju mentalnog zdravlja „Svitanje“ u Zagrebu, čiji je i danas aktivni član. Od 2004. do 2014. bila je član upravnog odbora, sudjelovala u projektima Udruge za „grupe samopomoći“ i „dnevnog centra“.

Cjelokupni svoj profesionalni interes posvetila je dobrobiti psihijatrijskog bolesnika i borbi protiv stigme i diskriminacije psihički oboljelih osoba.

Skip to content