Dana 28. srpnja 2021. godine, Rješenjem Ministarstva zdravstva, Klinici za psihijatriju Vrapče dodijeljen je naziv Referentnog centra Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije.

U proteklom vremenu postignuti su znanstveni i stručni rezultati u praćenju, proučavanju i unaprjeđenju prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesnika oboljelih od shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije koji odgovaraju svjetskim standardima. Od samog osnutka Klinike za psihijatriju Vrapče 1879. godine, djelatnost psihijatara koji su radili u Bolnici bila je usmjerena, sukladno najboljim pravilima psihijatrijske struke u određenom razdoblju, na zbrinjavanje duševnih bolesnika, posebice onih „najtežih“ koje bi danas dijagnosticirali kao bolesnike oboljele od shizofrenije i srodnih psihotičnih poremećaja o čemu svjedoči bogata povijesna arhiva Bolnice. I u svojoj novijoj povijesti Bolnice nalazimo niz potvrda djelovanja stručnjaka Bolnice koja su dovela do promjene paradigme dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka vezanih za bolesnike oboljele od shizofrenije, implementaciju etičkih i zakonskih normi i destigmatizaciju oboljelih. U Bolnici je strukturiran i čitav niz postupaka vezanih za bolesnike oboljele od shizofrenije koji su po prvi puta primijenjeni u našoj zemlji. Stručnjaci Bolnice su na području shizofrenije i psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije ostvarili niz međunarodnih suradnji s eminentnim međunarodnim institucijama (edukacije, razmjene, sudjelovanje u znanstvenim projektima itd.), objavili su nekoliko stotina znanstvenih i stručnih članaka u prestižnim časopisima, napisali veći broj knjiga i poglavlja u knjigama te organizirali desetke stručnih skupova, kongresa i simpozija.

Kadrovske, stručni i znanstveni dosezi Klinike za psihijatriju Vrapče na području shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije rezultirali su dodjelom naslova Referentnog centra Ministarstva zdravstva 2015. godine. Obnova naziva Referentnog centra pokazatelj je nastavka uspješne prakse prepoznate već 2015. godine, tj. potvrda kako Klinika za psihijatriju Vrapče ispunjava vrhunske standarde u području liječenja shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja iz spektra shizofrenije.

 

Dokument: Rješenje – Referentni centar Ministarstva zdravstva za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije. 

Skip to content