Psihijatrica Klinike za psihijatriju Vrapče, dr.Anja Dvojković, je 20. listopada 2022. u Klinici za psihijatriju Vrapče uspješno obranila svoju doktorsku disertaciju u sklopu doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Disertacija nosi naslov „Učinci vortioksetina i escitaloprama na razinu moždanoga neurotrofnoga čimbenika u plazmi i aktivnost trombocitne monoaminooksidaze tipa B u ispitanika s depresivnim poremećajem“, a napisana je pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Šagud i prof. dr. sc. Nele Pivac.

 

GALERIJA SLIKA

Skip to content