Nova analiza koju su proveli Medicinski fakultet Grossman Sveučilišta u New Yorku i Nacionalni sustav ranog upozoravanja za droge (NDEWS) na Sveučilištu u Floridi otkriva porast zapljena ilegalnog ketamina za 349% diljem SAD-a od 2017. do 2022. godine. Rezultati studije upućuju na to da sve veća uporaba ketamina može povećati vjerojatnost da ljudi koji ga koriste rekreativno ili nenamjerno mogu naići na krivotvorenu i potencijalno štetnu verziju droge.

“Ovaj dramatični porast zapljena ketamina od strane policije može ukazivati na porast nemedicinske i rekreacijske uporabe”, kaže autor studije dr. Joseph J. Palamar. “Za razliku od ilegalnog ketamina od prije mnogo godina, većina ilegalno nabavljenog ketamina danas nije farmaceutske kvalitete te se prodaje u obliku praha što može povećati rizik da sadrži druge droge poput fentanila. Nenamjerno izlaganje fentanilu može dovesti do predoziranja.”

Tijekom pandemije COVID-19, američka vlada olakšala je praksu propisivanja kontroliranih tvari kako bi više pacijenata moglo koristiti telemedicinu i zadržati pristup vitalnim lijekovima. Iako su mnogi pacijenti imali koristi, ublažena ograničenja također su dovela do industrije tzv. pop-up ambulanti koje su ketamin propisivale online i off-label (izvan odobrene indikacije) za različita psihička stanja, uz malo nadzora nad nuspojavama.

“Iako je rizik od predoziranja samim ketaminom nizak, neke osobe koje uzimaju ovu drogu navode negativne disocijativne nuspojave, poput osjećaja vrtoglavice ili mučnine.” Osim toga, Palamar, koji je objavio opsežne radove o korištenju “klupskih droga” poput ketamina, MDMA (ecstasy) i GHB-a, između ostaloga, upozorava da osobe koje rekreativno uzimaju ketamin trebaju biti zabrinute ne samo zbog disocijativnih nuspojava.

U SAD-u vlada strah, prema Palamaru, da bi svaki ilegalni prah mogao biti kontaminiran fentanilom, baš kako je sada umiješan u heroin i kokain. Također upozorava da medijska i medicinska promidžba ketamina na recept posljednjih godina potiče uporabu i dostupnost na crnom tržištu.

Uz opis brzog porasta zapljena ketamina od 2017. do 2022., Palamar i kolege otkrili su da je ukupna težina ketamina zaplijenjenog u SAD-u porasla s 57.6 kg u 2017. na oko 703 kg u 2022., što je povećanje od više od 1 100%. Najveći broj zapljena prijavljen je u Tennesseeju, Floridi i Kaliforniji, ali nije jasno imaju li te države najveću zlouporabu budući da lokacija zapljena ne odražava nužno konačno odredište pošiljki droge.

Palamar se nada da će ovi najnoviji rezultirati dati kvalitetnije informacije u izradi strategija prevencije i smanjenja štete kako bi se javnost zaštitila od povećane izloženosti ilegalnom ketaminu i mogućih štetnih učinaka njegove zlouporabe. NDEWS nastavlja pratiti uporabu i učinke ketamina i mnogih novih droga kako bi na vrijeme upozorio javnost na alarmantne trendove.

Izvornik: Palamar JJ, Wilkinson ST, Carr TH, i sur. Trends in Illicit Ketamine Seizures in the US From 2017 to 2022. JAMA Psychiatry. 2023 May 24.
Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content