Dugodjelujuća antiretrovirusna terapija (LA-ART) koja se daje svakih četiri do osam tjedana i daje uz sveobuhvatne usluge podrške, suprimira HIV kod osoba kod kojih prethodno nije bila ostvarena virusna supresija. Rezultati su to tekuće pokazne studije na 133 osobe koje žive s HIV-om, koju je na Konferenciji o retrovirusima i oportunističkim infekcijama (CROI) prezentirala dr. Monica Gandhi sa Sveučilišta Kalifornija u San Franciscu.

Studija je nastojala doprijeti do osoba koje su povijesno imale smanjeni pristup antiretrovirusnoj terapiji (ART), uključujući osobe s neriješenim stambenim pitanjem, duševnim bolestima i poremećajima uzimanja psihoaktivnih tvari. Rezultati studije pokazuju da dugodjelujuća intramuskularna ART može biti od koristi osobama koje se suočavaju s brojnim preprekama u liječenju i koje su povijesno nedovoljno tretirane.

“ART predstavlja revoluciju u spašavanju života kao tretman i kao snažan alat za prevenciju s pravilom Nemjerljiv=Nezarazan ili N=N. Ipak, imamo značajne nedostatke koji preostaju za osobe koje se suočavaju s pratećim zdravstvenim, stambenim i drugim socioekonomskim izazovima,” kaže dr. Carl W. Dieffenbach, direktor Odjela za AIDS pri Nacionalnom institutu za alergije i zarazne bolesti (NIAID). “Postizanje napretka u borbi protiv pandemije HIV-a zahtijeva da društva daju prioritet dopiranja do onih koji su povijesno bili zanemareni, a imat će najviše koristi od stavljanja na raspolaganje novijih, lakših formulacija ART-a.”

Iako postoje vrlo učinkovite mogućnosti svakodnevne oralne ART za liječenje HIV-a, postoje mnoge prepreke za pridržavanje, uključujući neriješeno stambeno pitanje ili nedostatak hrane, neliječenu duševnu bolest, poremećaje uzimanja psihoaktivnih tvari, probleme oko prijevoza, uključenosti pravnog sustava i drugih čimbenika.

Dugodjelujući pripravci, koji se daju svakih četiri ili osam tjedana, mogli bi pomoći osobama da prevladaju neke od ovih svakodnevnih prepreka u liječenju. Međutim, jedini LA-ART koji je odobrila Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) za osobe s HIV-om, intramuskularni kabotegravir i rilpivirin u kombinaciji, odobren je samo za pacijente koji su već postigli virusnu supresiju i trenutno su na oralnoj ART. Osobe koje se suočavaju s izazovima svakodnevnog oralnog ART-a također se suočavaju s preprekama u pristupu LA-ART-u.

Da bi premostili ovaj jaz, dr. Gandhi nastojala je u svoju studiju uključiti pacijente koji su kroz povijest bili nedovoljno opskrbljeni, uključujući one s visokom stopom nestabilnog stanovanja, duševnih bolesti i poremećaja uzimanja psihoaktivnih tvari. Ispitanici nisu morali svakodnevno uzimati oralnu ART ili imati virusnu supresiju da bi bili uključeni u studiju i započeli liječenje dugodjelujućim pripravcima.

Između lipnja 2021. i studenog 2022., 133 ispitanika s HIV-om započela su s LA-ART-om, uključujući 57 osoba (43%) s neliječenim ili nesuprimiranim HIV-om i 76 osoba (57%) koji su virološki suprimirani oralnim ART-om. Istraživači su dva puta tjedno provjeravali zdravstveno stanje svakog ispitanika, a ljekarničko osoblje redovito je odlazilo na teren kako bi podsjetilo pacijente na njihove termine za injekcije.

Među ispitanicima koji su započeli studiju s virusnom supresijom, svi (100%) su ostali suprimirani tijekom razdoblja praćenja. Među ispitanicima koji nisu započeli studiju s virusnom supresijom, u medijanu od 33 dana, 55 od 57 (96,5%) postiglo je virusnu supresiju. Samo dvoje od 133 ispitanika studije nije postiglo ili održalo virusnu supresiju. Stopa od 1.5% u skladu je s rezultatima prethodnih kliničkih ispitivanja koja su proučavala LA-ART kod osoba s HIV-om koje su postigle virusnu supresiju svakodnevnim oralnim ART-om.

Ispitanici su imali srednju dob od 45 godina, 88% ih se identificiralo kao cisrodni muškarci, 68% kao nebijelci, 58% je izjavilo da ima neriješeno stambeno pitanje, 8% je izjavilo da su beskućnici, 38% je izjavilo da ima duševnu bolest, a 33% je navelo da uzima psihoaktivne tvari.

“Naša populacija pacijenata ne izgleda kao populacija pacijenata koja je uključena u klinička ispitivanja kako bi se odredili kriteriji odobrenja za dugodjelujući ART”, kaže dr. Gandhi. “Uloga je istraživača da pomognu u rješavanju nejednakosti putem namjernog i proaktivnog uključivanja različitih skupina u naše studije, a za ovu populaciju bilo je vrlo važno i izazovno postići iste uspješne rezultate kao u drugim kliničkim ispitivanjima. Želimo imati mogućnost ponuditi ove lijekove pacijentima koji će imati najviše koristi, uključujući one koji se suočavaju s izazovima u svakodnevnom liječenju.”

Zajedno, rezultati tri značajna klinička ispitivanja financirana od strane NIAID-a (START, SMART i HPTN 052) uvjerljivo su pokazali da započinjanje antiretrovirusnog liječenja odmah nakon postavljanja dijagnoze HIV-a, te nastavak bez prekida, štiti zdravlje osoba koje žive s HIV-om i istovremeno sprječava prijenos virus na spolne partnere. Ipak, postojane prepreke, uključujući stigmu, često odgađaju početak ART-a i smanjuju pridržavanje kod ljudi koji se suočavaju sa značajnim zdravstvenim i društvenim izazovima.

Potrebni su daljnji podaci kliničkih ispitivanja o učinkovitosti LA-ART-a u postizanju i održavanju virusne supresije među osobama koje se suočavaju s preprekama u liječenju.

Kliničko ispitivanje koje podržava NIAID (Studija LATITUDE) koje je u tijeku i koje se provodi u mreži Grupe za klinička ispitivanja u svezi AIDS-a koristi randomizirani dizajn za izravnu usporedbu učinkovitosti LA-ART-a i oralnih ART režima među osobama koje imaju problema s pridržavanjem.

Autori studije također napominju da dopiranje do pacijenata i njihovo praćenje zahtijeva intenzivne resurse, što je ograničenje koje bi se trebalo riješiti kako bi LA-ART bio šire dostupan.

“Najučinkovitiji tretmani su oni koji se uklapaju u živote ljudi kojima su potrebni. Ovi rezultati pokazuju da uz pravu potporu dugodjelujući ART može olakšati osobama s HIV-om koje se suočavaju s preprekama u pridržavanju svakodnevnog oralnog tretmana da drže virus pod kontrolom,” kaže dr. Joshua Gordon, direktor Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje (NIMH).

“Dr. Gandhi i njezin tim učinili su najsuvremenije liječenje HIV-a konačno dostupnim osobama s posebnim izazovima, poput onih koji uzimaju droge, i postigli su uspjeh,” kaže dr. Nora Volkow, ravnateljica NIDA-e. „Ovo je pravo mjesto za rješavanje HIV-a—razmišljanje izvan okvira kako bi se pružila skrb na način koji zadovoljava potrebe ljudi, čak i kada to znači da se događa izvan zidova klinike, telefonom ili na ulicama u susjedstvu. To se može učiniti—ali zahtijeva kreativnost i odlučnost.”

 

Izvornik: Gandhi M, i sur. “High Virologic Suppression Rates on Long-Acting ART in a Safety-Net Clinical Population” (Presentation #518). Sažetak s Konferencije o retrovirusima i oportunističkim infekcijama, 2023.

Preveo: dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med.

Skip to content