Erasmus +

Erasmus+ je program Europske unije za edukaciju, obuku, mlade i sport. Provodi se od 2014. godine na način da se pozivaju organizacije neka se prijave na natječaj koji se raspisuje jedanput godišnje. Cilj je Erasmusa+ da modernizira edukaciju i rad s mladima po Europi. Namijenjen je organizacijama koje se bave edukacijom, mladima i sportskim organizacijama kroz sva područja cjeloživotnog učenja, uključujući edukaciju u školi, fakultetima, edukaciju za odrasle i mlade.

Klinika za psihijatriju Vrapče od svog je osnutka i učilište, a ne samo lječilište. Osim nastave i formalnih programa obrazovanja, vrlo je aktivna i u neformalnim edukacijama odraslih: stručnjaka za zaštitu mentalnog zdravlja, drugih profila stručnih kadrova, građana, obitelji pacijenata. Naše stručnjake često razne organizacije iz EU zovu u partnerstva, i rado se odazivamo, kako bismo i naučili nešto novo, ali i podijelili svoje iskustvo s drugima.

 

CIVIC – Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU

Projekt je započeo 1.9.2020.

Koordinator: Služba za mentalno zdravlje u Rimu (ASL Roma II), Italija

Opis: Obrazovni projekt je svojevrsni nastavak ranijeg projekta HERO, s novim strateškim partnerskim organizacijama u pet EU zemalja, a sa svrhom razmjene najboljih europskih praksi o stambenom zbrinjavanju osoba s teškim psihičkim problemima, razvoja kompetencija stručnih službi na području stambenog zbrinjavanja i promicanja ljudskih prava, te jačanja uključenosti psihijatrijskih pacijenata u društvo. U našoj Klinici bit će održana edukacija o

Kontakt osoba za više informacija: prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

 

English Lessons with the Use of Songs for People with Mild Cognitive Impairment 

Projekt je započeo 1.9.2020.

Koordinator:  Grčko društvo za Alzheimerovu bolest, Solun

Opis:  Inovativni obrazovni projekt koji će razviti kurikulum za poučavanje osoba s početnim psihoorganskim poteškoćama engleskom jeziku uz pomoć pjesmica, a radi poboljšavanja pamćenja i drugih kognitivnih sposobnosti, smanjenja stresa, te povećanja socijalizacije i kvalitete života pacijenata, pa i eventualnog usporavanja progresije njihove bolesti. Kurikulum će putem sustava za e-learning biti dostupan za upotrebu drugim zainteresiranim edukatorima.

Kontakt osoba za više informacija: Krešimir Radić, dr.med.

Web stranica: https://www.songsforcare.eu/

 

Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems

Projekt započeo 1.12.2018.

Koordinator: Uprava za zdravlje Istanbul (Istanbul Health Directorate), Turska

Opis: Obrazovni projekt koji će povećati kapacitete za implementaciju psihosocijalnih intervencija u komplementarnih partnerskih organizacija iz pet europskih zemalja. U našoj klinici održana je edukacija za desetak stranih stručnjaka u području zaštite mentalnog zdravlja, uključujući i „peer workere“, o stigmi psihičke bolesti te intervencijama za suzbijanje stigme i autostigmatiziranja. Stručnjaci iz naše ustanove proširit će spoznaje o modelima radne rehabilitacije podrške zapošljavanju osoba s psihičkim smetnjama, o organizaciji zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, o programima za uključivanje obitelji i skrbnika oboljelih u program, o modalitetima na koje volonteri mogu pomoći u uključivanju osoba s psihičkim smetnjama u društvo.

Kontakt osoba za više informacija: prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

 

HERO – Housing: an educational European ROad towards civil rights

Projekt zaključen 1.9.2019.

Koordinator: Služba za mentalno zdravlje u Rimu (ASL Roma II), Italija

Opis: Obrazovni projekt u sklopu kojeg su partneri iz pet EU zemalja kreirali europski kurikulum te međunarodno utvrđene osnovne pokazatelje kvalitete stambenog zbrinjavanja, kako bi se pomoglo lokalnim zajednicama u procesu razvoja vještina i znanja, kao i njihovog testiranja, o efikasnom procesu stambenog zbrinjavanja. Ovim projektom proširili smo ključne kompetencije stručnjaka i ostalih osoba uključenih u polje društvenog uključivanja na polju stambenog zbrinjavanja osoba s psihičkim poteškoćama. U Klinici za psihijatriju Vrapče na kraju projekta održana je i vrlo posjećena konferencija za socijalne radnike i druge zainteresirane za stambeno zbrinjavanje.

Kontakt osoba za više informacija: prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

http://www.housing-project.eu/index.php/hr/

 

Skip to content