Klinika za psihijatriju Vrapče mjesto je za intelektualnu znatiželju i utaživanje potrebe za novim istraživanjima i susretima, pa je takva prepoznata i u Europi. Od 2011. naša ustanova uključena je u razmjenu europskih specijalizanata u skopu Europskog udruženja specijalizanata psihijatrije, takozvanog “observership” programa u trajanju od 2-6 tjedana. Naše kliničke programe iz poremećaja spavanja, urgentne psihijatrije i prvih psihoza, liječenja ovisnosti ili socijalne psihijatrije svake godine odabere nekoliko europskih specijalizanata.

Tako su ove godine već dvojica njih boravili na razmjeni: dr. Ahmad Zadeh iz Britanije i dr. Michiel Over iz Nizozemske, posebno zainteresirani za medicinu spavanja. Kao što je običaj, na kraju svog boravka liječnicima u Vrapču održali su kraće predavanje.

dr. Ahmad Zadeh. 24. veljače 2016.
dr. Ahmad Zadeh. 24. veljače 2016.

U srijedu, 24. veljače 2016. dr. Zadeh, na supspecijalizaciji iz konzultativne psihijatrije, predstavio je kako izgleda konzultativna psihijatrijska služba u bolničkim ustanovama koje su u mreži NHS-a. Britanska posebnost psihijatrijske izobrazbe je u tome što im program specijalizacije, nakon dvije godine staža poslije fakulteta, traje šest godina, koji nakon vrlo zahtjevnog kliničkog ispita uključuje neku od razgranatih supspecijalizacija. Konzultativni psihijatar, uz uobičajeno i očekivano kupiranje akutne psihijatrijske simptomatike na somatskim odjelima, ima vrlo važnu zadaću detekcije somatskih stanja u podlozi psihijatrijske kliničke slike.

dr. Michiel Over. 24. ožujka 2016.
dr. Michiel Over. 24. ožujka 2016.

A u četvrtak, 24. ožujka 2016. dr. Michiel Over predstavio je ustroj holandske psihijatrije. Nizozemska je zemlja EU s najviše psihijatara po glavi stanovnika, i tamo specijalizant psihijatrije može u sklopu 4,5 godine duge, pomno mentorirane i detaljno razrađene specijalizacije, postati supspecijalist dječje psihijatrije, opće psihijatrije ili psihijatrije starije životne dobi. U Nizozemskoj adiktolozi imaju zasebnu specijalizaciju, a fascinantno je i to da postoji supspecijalizacija za psihijatre koji liječe gluhe osobe. Dr. Over educira se u Sveučilišnom centru za psihijatriju u Groningenu, najvećoj psihijatrijskoj klinici u zemlji koja ima dobro organiziranu ambulantnu djelatnost.

Skip to content