Rak je vodeći uzrok smrtnosti kod osoba s duševnim smetnjama. Iako su pojedinci s psihičkim problemima jednako podložni raku kao i opća populacija, u mnogo su većem riziku od smrtnosti od raka. Naime, zbog izostanka ranog probira u većini slučajeva, takvim se pacijentima često rak dijagnosticira kada je već napredovao u znatno uznapredovali stadij, čime se ograničavaju mogućnosti liječenja i prognoza.

Shizofrenija je jedna od takvih duševnih bolesti koja često negativno utječe na racionalno i koherentno mišljenje u pogođenih osoba. To ima implikacije za točnu dijagnozu bolesti kod ovih osoba, uključujući rak. Zapravo, dokazi za uspješan probir raka kod osoba koje boluju od shizofrenije su rijetki, s nesrazmjerom u različitim vrstama raka. Iz ovog razloga imperativ je razviti programe koji potiču takve pacijente na rani probir raka. U tu svrhu, u prvoj studiji ove vrste, istraživači sa Sveučilišta Okayama u Japanu proveli su randomizirano ispitivanje kako bi procijenili dobrobit intervencija za rano otkrivanje raka kod pacijenata sa shizofrenijom.

Dajući daljnji uvid u njihovu studiju objavljenu u Acta Psychiatrica Scandinavica, vodeći znanstvenik, dr. Masaki Fujiwara, kaže: “Iako se općine približavaju stanovništvu kako bi sudjelovale u probiru na rak, stope smrtnosti i dalje su visoke među ljudima s teškim psihičkim poremećajima. Stoga smo razvili pristup upravljanja slučajevima s posebnim naglaskom na probir kolorektalnog karcinoma, za pacijente sa shizofrenijom u psihijatrijskim ambulantama.”

Sto sedamdeset i dva pacijenta sa shizofrenijom u dvije psihijatrijske bolnice u Japanu nasumično su raspoređena da pored svog uobičajenog liječenja primaju asistenciju za probir raka, ili samo uobičajeno liječenje. Od bolničkog osoblja zaposlen je tim za vođenje slučaja koji će informirati i pomoći pacijentima u postupku probira kolorektalnog karcinoma (CRC). Kao primarni ishod procijenjeno je sudjelovanje u probiru kolorektalnog karcinoma koji uključuje test na okultno krvarenje u stolici, dok su sekundarni ishodi uključivali probir na druge vrste raka, uključujući karcinom dojke, želuca, pluća i vrata maternice. Provedena su tri savjetovanja za skupinu koja prima pomoć za probir raka. Pacijente su educirali o važnosti ranog probira raka, pomogli su im zakazati termin i pomogli u besplatnom pregledu gdje je to potrebno. Voditelji slučajeva također su pomogli pacijentima da se snađu u rješavanju problema s kojima su se suočavali tijekom procesa putem telefonskih naknadnih savjetovanja.

Značajno je da je 47.1% pacijenata iz savjetovane skupine podvrgnuto pregledu CRC-a, u usporedbi sa samo 11.8% pacijenata koji su primali samo uobičajeno liječenje. Znatno veći udio savjetovanih pacijenata također je prošao probir na druge vrste raka, u usporedbi s uobičajenom skupinom liječenih.

Ovi nalazi ukazuju na to da pacijenti sa shizofrenijom mogu sudjelovati u probiru raka u istoj mjeri kao i opća populacija, iako uz određenu pomoć. Provedba takvih usluga podrške u psihijatrijskim centrima može pomoći u poboljšanju svijesti i sudjelovanja u ranom pregledu raka kod pacijenata s psihičkim bolestima. Štoviše, opsežan postupak praćenja može osigurati da se pacijenti za koje se sumnja da imaju rak tijekom primarnog pregleda potaknu na kolonoskopiju i po potrebi zatraže daljnje liječenje. Napori u tom smjeru mogu pomoći u smanjenju smrtnosti od raka i poboljšati ishode pacijenata u takvim populacijama.

“Širenje ove intervencije u rutinsku kliničku praksu može pomoći u premošćivanju jaza između ranog otkrivanja raka i mortaliteta među osobama sa shizofrenijom i općoj populaciji”, zaključuje dr. Fujiwara.

Ovo će doista biti pozitivan korak prema osiguravanju pružanja zdravstvene zaštite ravnopravno među članovima populacije, bez obzira na stanje mentalnog zdravlja.

 

Izvornik: Fujiwara M, Yamada Y, Shimazu T, i sur. Encouraging participation in colorectal cancer screening for people with schizophrenia: A randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand. 2021 Jul 9.

Prevela: dr. sc. Marta Skelin, dr. med.

Skip to content