Dana 11., 12. i 13. siječnja 2016. godine iseljeni su pacijenti iz zgrade „sedmice“.

Zadnjih godina tu su bile smještene pacijentice kojima je bilo potrebno produženo liječenje.

Neke pacijentice premještene su u „hotel“ koji je također dio Zavoda za produženo liječenje gdje su do sada bili isključivo muški pacijenti, neke su premještene na „trojku“, a neke su otpuštene.

Sada Zavod za produženo liječenje raspolaže sa 78 kreveta.

Zgrada "sedmice"

Zgrada „sedmice“ sagrađena je 1907. kao stambena zgrada (za stanove namještenika) u sjeverozapadom dijelu kruga bolnice. Zadnji stanari iz te zgrade iselili su krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća (bile su to obitelji Jurišić i Pili), a u zgradu je uselila radno-okupacijska terapija. Godine 1992. u zgradu je uselila „somatika“, a nakon zatvaranja tog odjela 1996. u zgradu se useljava dio (22 kreveta) ženskog odjela Službe za produženo liječenje (od 2011. Zavoda za produženo liječenje). U sklopu izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju „sedmica“ će biti sanirana i adaptirana, a u njoj će se odvijati radno-okupacijske aktivnosti forenzičkih pacijenata.

Skip to content