Polazeći od svoga iskustva i stručnosti u telemedicini, modelima suradničke skrbi, poremećajima uzimanja droga, depresiji i zdravstvenim informacijskim tehnologijama, Medicinski fakultet Sveučilišta Indiana i Regenstrief Institute nagrađeni su s 3,9 milijuna USD tijekom četiri godine za suradnju sa znanstvenicima Kaiser Permanente Instituta za zdravstvo iz Washingtona zbog studije o optimizaciji liječenja poremećaja uzimanja opioida.

Oni će ispitivati može li nadogradivi telemedicinski model suradničke njege motivirati pacijente iz primarne zdravstvene zaštite koji su ovisni o opioidima, a imaju i depresiju, za veće sudjelovanje u znanstveno utemeljenom liječenju boli i poremećaja uzimanja opioida, uz istodobno poboljšanje simptoma depresije.

Studiju MI-CARE (skraćenica od More Individualized Care: Assessment and Recovery through Engagement) financira Nacionalni institut za mentalno zdravlje u sklopu HEAL Inicijative za rješavanje nacionalne opioidne krize.

“Pacijenta koji dolazi u liječničku ordinaciju radi srčanih problema obično ne treba motivirati da prati preporuke liječenja, ali kod psihičkih tegoba, dijelom i zbog stigme povezane s tim poremećajima, pacijentima je često potrebna podrška u angažmanu i motivaciji glede pridržavanja uzimanja terapije i drugih preporuka od svoga liječnika primarne zdravstvene zaštite “, kaže dr. Kurt Kroenke iz Regenstrief Instituta. “U studijama koje smo proveli i u stvarnim situacijama tijekom pandemije COVID-19, telemedicina je pokazala stvarni potencijal u pružanju podrške pacijentima i obiteljima. MI-CARE studija procjenjuje vrijednost telemedicine, zajedno sa suradničkom skrbi, u borbi protiv uzimanja opioida.”

Konzumacija opioida i depresija često se javljaju istovremeno i međusobno se pojačavaju. Motiviranje pojedinaca s poremećajem uzimanja opioida i depresijom da traže i nastave sa znanstveno dokazanim tretmanom za svoja stanja bio je neostvaren cilj. Ti pacijenti pate od višestrukih problema i trebaju pragmatični klinički pristup koji je djelotvoran.

“Većina je liječnika odabrala je svoj poziv sa željom da ublažavaju ljudsku patnju. Propisivanje opioidnih lijekova za liječenje kronične boli desetljećima se smatralo načinom ublažavanja patnje. Ta dobronamjerna praksa, nažalost, pridonijela je epidemiji ovisnosti o opioidima i smrtnosti radi predoziranja”, kaže dr. Michael Bushey. “Pružanje usluga za poremećaje uzimanja opioida u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najbrži je način da se dopre do većine pacijenata, ali tim pružateljima usluga moramo osigurati nužno potrebne resurse za uspjeh. Nadamo se da će MI-CARE omogućiti mnogo većem broju pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da dobiju znanstveno utemeljeno liječenje za poremećaj uzimanja opioida i depresiju.”

Skrb za složene pacijente, poput bolesnika s istodobnim poremećajem uzimanjem opioida i depresijom, može biti zahtjevna. Iako je liječenje poremećaja uzimanja opioida u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (gdje većina odraslih prima medicinsku skrb) javnozdravstveni prioritet, kliničko iskustvo i resursi na ovom području zaostaju za depresijom, koja pak zaostaje za liječenjem tjelesnih bolesti.

Izvornik: MI-CARE Study (u sklopu NIH HEAL Inicijative)
Preveo: dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.

Skip to content