Izgradnja zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče napreduje.

U prilogu nekoliko fotografija snimljenih 24. listopada 2016.

Skip to content