Klinika za psihijatriju Vrapče (u daljnjem tekstu: Bolnica) kontinuirano radi na poboljšanju svojih mrežnih stranica kako bi ih učinila pristupačnijim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.  Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Bolnice koje se nalazi na adresi https://bolnica-vrapce.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://bolnica-vrapce.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer je sadržaj skeniran kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis,
  • slike nemaju pridružen prikladni opis,
  • dio poveznica unutar sadržaja nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način,
  • video zapisi nemaju titlove ni transkript teksta.

Bolnica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 8. prosinca 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Bolnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste Bolnicu ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Bolnice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: bolnica@bolnica-vrapce.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content