Klinika za psihijatriju Vrapče objavljuje:

 

Javni natječaj za prodaju drva
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

 

I. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je 12 trupaca drva koji su srušeni i očišćeni od grana, a što ukupno iznosi oko 38m3.

Predmet prodaje nalazi se na nekretnini Klinike za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb.

Od navedenog, 2 stabla su srušena na ograde (1 prema Bolničkoj cesti i 1 kod Zavoda za forenzičku psihijatriju) te ih je stoga potrebno izrezati i ukloniti s predmetnih ograda.

Trupci drva nisu razrezana.

Moguća je kupovina isključivo svih 12 trupaca drva. Kupac koji preda svoju ponudu, obvezan je na odvoz svih 12 trupaca drva.

Preporuča se pregled predmeta prodaje radnim danom između 8 i 14 sati uz prethodnu najavu šefu Tehničke službe Mladenu Oslakoviću, dipl. ing. na broju telefona 098286358.

Rezanje, odvoz i sve ostale radnje u trošku su kupca.

Predmet prodaje kupuje se po načelu „viđeno-kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje niti kupac može tražiti povrat novaca.

 

II. NAČIN PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj će se provesti usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).

Nadmetanju mogu pristupiti fizičke i pravne osobe.

Nadmetanje provodi ad hoc Povjerenstvo za nadmetanje imenovano od strane ravnateljice Klinike za psihijatriju Vrapče.

Prilikom provedbe usmenog nadmetanja, u zapisnik će se evidentirati naziv i adresa pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresa fizičke osobe.

Fizičke osobe te zastupnici pravnih osoba obvezni su predati na uvid osobnu iskaznicu.

Pravne osobe obvezne su dostaviti presliku izvatka iz sudskog registra, obrtnog ili drugog registra. U slučaju da usmenom nadmetanju pristupi osoba koja nije evidentirana kao osoba ovlaštena za zastupanje u odgovarajućem registru, obvezna je dostaviti valjanu punomoć.

 

Nadmetanje će se održati u ponedjeljak 18. rujna 2023. godine u 14:00 sati na 1. katu Upravne zgrade (Služba za pravne, kadrovske i opće poslove).

Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju.

Ukoliko se na nadmetanje prijavi samo jedan natjecatelj, licitacija se može održati, ali predmet prodaje ne može biti prodan ispod objavljene početne cijene.

 

III. UVJETI PRODAJE

Ugovor o kupoprodaji sastavlja se i sklapa odmah po dovršenom nadmetanju, u službi za Pravne, kadrovske i opće poslove.

 

Kupac je izvršiti uplatu sredstva u roku od 5 dana od sklapanja ugovora na račun Klinike za psihijatriju Vrapče.

Nakon uplate sredstva, kupac je obvezan konzumirati ugovor (ispiliti te preuzeti drva) u daljnjem roku od 5 dana.

Prilikom izvršenja ugovora, kupac ne smije počiniti štetu na ostaloj imovini Klinike za psihijatriju Vrapče. Sva oštećenja na imovini Klinike za psihijatriju Vrapče uzrokovana izvršenjem ugovora treba vratiti u prvobitno stanje, odnosno nadoknaditi nastalu štetu.

 

IV. POČETNA CIJENA

Početna cijena cjelokupnog predmeta prodaje iznosi 300,00 eura s uključenim PDV-om.

 

V. OBJAVA

Ovaj javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Klinike za psihijatriju Vrapče.

 

 

RAVNATELJICA KLINIKE
prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

Skip to content