Posljednjih nekoliko desetljeća mudrost zadobiva sve veću pozornost među istraživačima kao biološki utemeljena crta ličnosti koja je bitna za tjelesnu dobrobit i mentalno zdravlje. Dosadašnje studije utvrdile su šest zajedničkih, mjerljivih sastavnica mudrosti: prosocijalna ponašanja (empatija, suosjećanje, altruizam i osjećaj za pravdu), emocionalnu regulaciju, samorefleksiju ili uvid, prihvaćanje različitih perspektiva, odlučnost i društveno odlučivanje.

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Psychiatric Research istraživači s Medicinskog fakulteta San Diego u Kaliforniji nadodali su sedmu komponentu mudrosti: duhovnost.
„Kroz povijesti su se vodile rasprave oko toga je li biljeg mudrosti“, kaže glavni autor studije dr. Dilip V. Jeste. “Naši rezultati pokazuju da je duhovnost značajno povezana s boljim mentalnim zdravljem i dobrobiti i može doprinositi cjelokupnoj mudrosti pojedinca.”

Podaci za istraživanje prikupljeni su iz nacionalnog uzorka od 1 786 odraslih osoba u dobi od 20 do 82 godine koji žive u SAD-u. Sudionici su ispunjavali izvornu San Diegovu ljestvicu mudrosti od 24 čestice, kao i druge validirane upitnike duhovnosti/religioznosti, dobrobiti, otpornosti, sreće, depresije, tjeskobe, usamljenosti i snage društvenih mreža.

“Sve komponente uključene u naš samoocjenski upitnik korelirale su s ukupnom ocjenom mudrosti, ali u različitom stupnju”, kaže dr. Michael Thomas, koautor studije i docent psihologije u  Državnom sveučilištu Colorado. “Ukupna ocjena mudrosti bila je snažnije udružena s prosocijalnim ponašanjima nego s duhovnošću. Ali ipak, duhovnost je bila važan pokazatelj mudrosti.”

Istraživači su također našli da je duhovnost pozitivno korelirala s godinama: stariji ljudi bili su skloniji duhovnosti, a žene su davale više ocjene za duhovnost od muškaraca.

“Duhovnosti nije potrebna religiozna podloga, nju karakterizira poniznost i uvijek prisutna povezanost sa sobom ili s drugima ili s entitetom koji je transcendentan, poput Majke prirode ili Boga ili duše”, kaže Jeste. “Mnogim ljudima pomaže ublažiti stres, omogućujući im da budu mirniji, sretniji i zdraviji.”

“Osjećaj povezanosti s nečim čini vas manje usamljenim. Usamljenost i mudrost su snažno povezani u suprotnom smjeru – to jest, više mudrosti značilo bi manje usamljenosti.”

Ograničenje je, prema autorima, što je studija bila presječna. “Potrebne su longitudinalne studije s raznolikijim uzorcima kako bi se istražio učinak posredovanja tih komponenata na dobrobit i zdravlje”, kaže Thomas. “Važno je proučiti mogu li intervencije usmjerene na mudrost i njezine sastavnice poboljšati opću dobrobit i kvalitetu života. Imati mjere mudrosti utemeljene na dokazima, uključujući duhovnost, bilo bi od pomoći u objektivnom ispitivanju tih ideja.”

 

Izvornik: Jeste DV, Thomas ML, Liu J, i sur. Is spirituality a component of wisdom? Study of 1,786 adults using expanded San Diego Wisdom Scale (Jeste-Thomas Wisdom Index). J Psychiatr Res. 2021;132:174-81.

Preveo: Ivan Muselimović, dr.med.

Skip to content